znak Předboj
Předboj

Pamětihodnosti

 • Tvrz, archeologické naleziště

Historie

Obec se nachází v archeologicky bohaté lokalitě středních Čech. Na území obce však nebyl prováděn systematický archeolgický výzkum; nalezené fragmenty předhistorckého osídlení pochazejí z náhodných nálezů při provádění zemních a výkopových prací.

Původní název obce byl Přeboj, někdy též Příboj. Slovo Přeboj ve staročeštině znamenalo loupež. Obec patří k nejstarším obcím ve středních Čechách. Vedla tudy stará říšská cesta z Prahy přes Sedlec na sever do Německa. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1253, kdy král Přemysl Otakar II. potvrdil pražské kapitule držení poplužních dvorů v Předbojích a Lysolajích. Toto zboží patřilo k nadání skaristy v chrámu sv. Víta. Vesnici měl koupit svatovítský děkan Vít, není však zřejmé kdy ani od koho.

Ve 14. století ji církev ztratila a ves přešla do světských rukou. Zřejmě se zde usídlil rod drobných šlechticů, který používal přídomek “z Předboje”. Mezi prvními byli jmenováni Jan a Bohuslav (roku 1318). ….

V 16. století patřila Předboj jeptiškám u sv. Ducha na Starém městě pražském. Když byl tento klášter roku 1589 zrušen, přešlo jeho osazenstvo i majetek do kláštera u sv. Jiří na Hradčanech. Předboj byla od těch dob spravována v rámci klášterního panství Panenské Břežany. Po zrušení svatojiřského kláštera Josefem II. se břežanské panství dostalo do správy náboženského fondu a v roce 1820 je odkoupil hrabě August Ledebourg-Wicheln; od roku 1828 svobodný pán Matthias Friedrich von Riese-Stallburg.

Obec tedy sloužila jako sídlo zemědělského obyvatelstva spravujícího pozemky. Obec nebyla nikdy v historii sídelním místem církevní či světské správy. Tato skutečnost se promítá v absenci kostela, hřbitova, školy či jiných správních objektů.

Název obce je proslulý kvůli někdejšímu závodu bývalého družstva Včela, který až do roku 1990 byl monopolním výkupcem, zpracovatelem i vývozcem medu pro celé Československo.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Karlín
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Karlín
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Karlín
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Karlín
 • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-sever
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-sever
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-sever
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve vsi Předboj (421 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Předboji, 2 hostince, kovář, 2 krejčí, 2 obuvníci, 7 rolníků, 2 řezníci, 4 obchody se smíšeným zbožím, trafika, vinárna, zámečník


Oficiální web obec Předboj:
www.predboj.cz

PSČ Předboj: 250 72