Petříkov

Pamětihodnosti

V obci se nacházejí jen drobnější památky:

 • velká cihlová zvonička
 • pomník padlých
 • malá zvonička

Jihozápadně od vesnice v lese Čertovka jsou dodnes patrné valy, zřejmě od původní tvrze.

Historie

První písemná zmínka o Petříkově, který se až do roku 1854 jmenoval Petrkov, pochází z roku 1405. Patrně roku 1488 vesnici koupilo Nové Město pražské. Ztratilo ji v roce 1547 po potlačeném protihabsburském povstání. Vesnice přešla do majetku krále Ferdinanda I. Habsburského. Ten ji o rok později prodal i s Velkými Popovicemi (tehdy zvanými jen Popovice) a dalšími 4 vesnicemi německému zemanovi Jiřímu Krejštnovi z Krejštanu. Od té doby se Petříkov vyvíjel jen jako součást velkopopovického statku (nikdy zde nebyl kostel, hřbitov nebo škola).

V roce 1641 byly Popovice i s Petříkovem prodány strahovskému klášteru premonstrátů. Nedlouho poté, ke konci třicetileté války, byl Petříkov vypleněn a zpustl. Po válce se začala obec znovu osidlovat a Popovice i s ní koupil benediktinský klášter u kostela sv. Mikuláše na Starém Městě.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Jílové
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Jílové
 • 1868 země česká, politický okres Karlín, soudní okres Jílové
 • 1884 země česká, politický okres Královské Vinohrady, soudní okres Jílové
 • 1921 země česká, politický okres Královské Vinohrady sídlo Jílové, soudní okres Jílové
 • 1925 země česká, politický i soudní okres Jílové
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Říčany
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-jih, soudní okres Jílové
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Jílové
 • 1949 Pražský kraj, okres Říčany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

V obci Petříkov (268 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Petříkově, 2 hostince, 2 koláři, kovář, obuvník, povozník, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, obchod se střižním zbožím, trafika, truhlář, velkostatek Ringhoffer


Oficiální web obec Petříkov:
www.obecpetrikov.cz

PSČ Petříkov: 251 69