Oleška

Památky v obci

  • Kostel všech svatých. Původně raně gotický kostel z 3. čtvrtiny 13. století, poprvé doložený v roce 1348 v "Knize stvrzovací", sepsané z nařízení pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V roce 1384 kostel vyhořel a následně byl opraven, jak o tom svědčí nápis na zdi kostela. V tomto roce je také zmínka o faře. Další přestavby se dočkal ve století 18. a v roce 1888, kdy bylo zejména pseudogoticky upraveno průčelí. V roce 1889 byla o jedno patro zvýšena věž. Podle dochovaných detailů presbytáře lze kostel jednoznačně datovat do období pozdní vlády Přemysla Otakara II. a je tedy jedním z nejstarších příkladů užití polygonálního závěru ve venkovském sakrálním stavitelství středočeské oblasti. Další informace a fotografie na http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/oleska.

Historie

První zmínka o Olešce pochází z roku 1315 , tehdy se jednalo o malou pasteveckou vísku.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Černý Kostelec
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Černý Kostelec
  • 1868 země česká, politický okres Český Brod, soudní okres Černý Kostelec
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy
  • 1945 země česká, správní okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy
  • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2007 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

V obci Oleška (přísl. Bulánka, 943 obyvatel, četnická stanice, katolický kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 autodopravci, bednář, výroba cementového zboží, 5 hostinců, kolář, 2 kováři, 3 krejčí, obchod s mlékem, 4 obuvníci, pekař, porodní asistentky, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek v Olešce, 3 švadleny, 3 trafiky, 2 truhláři


Oficiální web obec Oleška:
www.oleska.cz

PSČ Oleška: 281 62 až 281 63