znak Líbeznice
Líbeznice

Pamětihodnosti

 • kostel sv. Martina z Tours.
 • Kaple Panny Marie. Stavba z 2. poloviny 18. století se nachází v Nádražní ulici u rozcestí k Měšicům
 • Fara. Patrová, barokní stavba s mansardovou střechou z 1. poloviny 18. století.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1236. Obec je zmíněna v právním dokumentu, psaném středověkou latinou, ve kterém se král Václav I. zříká vymáhání dávek a věnuje statek (villa Lubeznic) kapitule pražské, zastupované kanovníkem Marquardem. V roce 1294 jsou Libezníce rozděleny mezi kapitulu svatovítskou a vyšehradskou, v jejichž majetku se obec nachází až do 14. století. V 15. století obec vlastní Jan Náz, dvorní úředník krále Václava IV., dále král Jiří z Poděbrad a v letech 1459-1548 Staré Město pražské. Po několika změnách vlastníků je od konce 17. století až do 20. století obec ve vlastnictví rodu Nosticů.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Karlín
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Karlín
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Karlín
 • 1927 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Karlín
 • 1929 země česká, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-východ
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov, soudní okres Praha-východ
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-východ
 • 1945 země česká, správní okres Praha-venkov-sever, soudní okres Praha-východ
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-sever
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve vsi Líbeznice (1391 obyvatel, poštovní úřad, důchodkový kontrolní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, zvěrolékař, autodílna, biograf Legion, výroba cementového zboží, cihelna, 2 čalouníci, drogerie, obchod s dřívím, elektrárna, elektrotechnický závod, fotografický ateliér, 3 holiči, 4 hostince, klempíř, kolář, košíkář, kotlář, kovář, kožišník, 2 krejčí, výrobna lihovin, 2 obchody s obuví, obuvník, obchod s obuvnickými potřebami, 2 obchody s ovocem a zeleninou, 2 pekaři, 3 obchody s lahvovým pivem, pohřební ústav, 7 pokrývačů, 2 porodní asistentky, 16 rolníků, 3 řezníci, 2 sedláři, 8 obchodů se smíšeným zbožím, výroba sody, okresní hospodářská záložna v Karlíně, spořitelní a záložní spolek pro Líbeznice, studnař, 5 švadlen, tesařský mistr, 2 trafiky, 3 truhláři, 3 obchody s uhlím, 2 zahradnictví, 3 zámečníci, obchod železářským zbožím

Osobnosti

 • Otto Kohn, architekt

Oficiální web obec Líbeznice:
www.libeznice.cz

PSČ Líbeznice: 250 65