znak Konojedy
Konojedy

Pamětihodnosti

Mezi přírodní zajímavosti obce patří státem chráněný „Konojedský smrk“, dále studánka u dvou lip. Mezi historické památky patří kromě kostela sv. Václava a kapličky sv. Jana Nepomuckého i pamětní kámen knížete Jana Lichtenštejna a kříž, postavený nad hrobem Napoleonových vojáků.

Historie

První historicky doložená zmínka o obci pochází z roku 1352. Tehdy zde již stával dřevěný kostel zasvěcený sv. Václavu s farou. V roce 1459 nocoval v konojedské krčmě král Jiří z Poděbrad při tažení proti Matyáši Korvínovi. V roce 1530 vyhořel původní dřevěný kostel a byl nahrazen kostelem zděným. Roku 1765 dala kněžna Marie Terezie Savojská starý kostel zbořit a na jeho místě vyrostl nový barokní kostel. Ten byl dokončen roku 1777 a vysvěcen o rok později.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Černý Kostelec
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Černý Kostelec
  • 1868 země česká, politický okres Český Brod, soudní okres Černý Kostelec
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy
  • 1945 země česká, správní okres Český Brod, soudní okres Kostelec nad Černými lesy
  • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2007 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve vsi Konojedy (467 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 bednáři, 2 obchodníci s dobytkem, 3 hostince, 2 koláři, 2 kováři, krejčí, 2 obuvníci, pekař, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, Reiffeisenova záložna, spořitelní a záložní spolek pro Konojedy, 2 trafiky, 2 truhláři


Oficiální web obec Konojedy:
www.konojedy.cz

PSČ Konojedy: 281 63