znak Dobročovice
Dobročovice

Pamětihodnosti

 • Kaple svatého Isidora
 • Krucifix u silnice do Úval
 • Silniční mostek přes potok Výmola
 • Přírodní park Škvorecká obora-Králičina

Historie

Dobročovice se poprvé připomínají v roce 1394 (Dobrossowicz), kdy patřily Janovi z Dobročovic. V roce 1403 byl vlastníkem zdejší tvrze, poplužního dvora a Dobročovic pražský měšťan Martin Rotlev z Koloděj, od něhož je odkoupil Petr z Myšlína († 1406). Před rokem 1415 získal dobročovickou tvrz Bohuslav, syn Prokopa z Prahy, předek rodu Horňateckých z Dobročovic. V roce 1415 prodal Bohuslav z Prahy zdejší tvrz a ostatní dobročovický majetek Janovi Rachelovi z Vyšehradu, ale o rok později mu vesnice opět patřila a podle pramenů byl zde majitelem ještě v roce 1419. Po roce 1426 zdědil Dobročovice jeho syn Bohuslav, který na místní tvrzi sídlil asi do roku 1465. Po Bohuslavově smrti vlastnil Dobročovice jeho bratr Petr a po něm pak Tomáš z Dobročovic, o němž jsou zprávy do roku 1492. Nedlouho poté byly Dobročovice přikoupeny ke škvoreckému panství. Polohu tvrze ani dobu jejího zániku dnes neznáme.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Černý Kostelec, soudní okres Český Brod
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Český Brod
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Český Brod
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Český Brod
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Český Brod
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Český Brod
 • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve vsi Dobročovice (318 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, kovář, obuvník, 4 rolníci, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek Heller


Oficiální web obec Dobročovice:
www.dobrocovice.cz

PSČ Dobročovice: 250 82