Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

město 17794 obyvatel k 1.1.2014 22,66 km2
znak Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Památky

Brandýs nad Labem

Stará Boleslav je spojená se svatováclavskou tradicí. Nachází se zde románská bazilika sv. Václava založená spolu s kolegiátní kapitulou roku 1039 knížetem Břetislavem I. s kryptou sv. Kosmy a Damiána v místech, kde byl podle tradice sv. Václav zavražděn a původně pohřben. Jedná se o nejstarší křesťanské poutní místo v Česku.

Vedle stojí románský kostel sv. Klementa s výjimečnými románskými freskami ze 3. čtvrtiny 12. století, nejstarší v Čechách. Dalším významným poutním chrámem je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený na počátku 17. století podle návrhu G. M. Fillipiho, ve kterém je uchováváno Palladium země České, uctívaný milostný obraz Madony. Nedaleko Mariánského kostela se nachází kaple blahoslaveného Podivena, postavená podle návrhu K. I. Dientzenhofera roku 1738 na místě, kde měl být Podiven, sluha sv. Václava, umučen.

Městská brána je pozůstatkem středověkého opevnění z počátku 10. resp. 2. poloviny 14. století. Nachází se zde řada barokních budov: Jezuitská kolej z 2. poloviny 17. století, budova proboštství z let 1728–1734 či budova kapitulního děkanství z let 1710–1712. Kostely sv. Václava a kostel Nanebevzetí Panny Marie jsou národními kulturními památkami.

Historie

Související informace naleznete také v článcích Brandýs nad Labem a Stará Boleslav.

Město vzniklo roku 1960 sloučením do té doby samostatných historicky významných měst Brandýsa a Staré Boleslavi. Zatímco Boleslav je spojena především s osobou sv. Václava, který zde byl roku 935 zavražděn a také s Mariánskou poutní tradicí - Palladiem, jedná se o naše nejstarší poutní místo, Brandýs zažíval dobu své slávy v období Habsburků, kteří zde zvelebili zámek a často zde pobývali.

V roce 1998 se konalo ve Staré Boleslavi místní referendum o osamostatnění. Hlasující se vyjádřili převážně proti rozdělení.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost města v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Karlín, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1868 země česká, politický okres Karlín, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1908 země česká, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1949 Pražský kraj, okres Brandýs nad Labem
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

Ve městě Brandýs nad Labem (6 056 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto úřady, živnosti a obchody (výběr):

 • Instituce: okresní úřad, okresní soud, berní správa, berní úřad, důchodkový kontrolní úřad, katastrální měřičský úřad, cejchovní úřad, okresní četnické velitelství, oddíl dělostřeleckého pluku 51, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, dva katolické kostely, kostel československé církve, synagoga, státní reálné gymnázium, izolační nemocnice, chudobinec, sirotčinec, útulna slepých dívek, sbor dobrovolných hasičů, ředitelství státních lesů a statků
 • Živnosti a průmysl: obchodní grémium, společenstvo holičů a kadeřníků, hostinských a výčepníků, obuvníků, oděvních živností, pekařů, řezníků a uzenářů, stavebních živností, truhlářů a soustružníků, cukrářů, kolářů, kovářů a potravních živností, továrna na kávoviny, dva pivovary, továrna na polévkové koření Brandýská cikorka, sladovny, továrna na hospodářské stroje, jatky, dva válcové mlýny, Dražická elektrárna
 • Služby: šest lékařů, tři zubní lékaři, dva zvěrolékaři, pět advokátů, notář, Česká banka, městský biograf, dva geometři, tři hotely (Adria, Černý kůň, Koruna), 14 hostinců, lékárna, tři restaurace (U města Prahy, Průchodská, U Branžovských), vinárna, Městská spořitelna, Záložna občanská, Okresní záložna hospodářská, Spořitelní a záložní spolek pro Brandýs nad Labem, Živnostenská záložna, dva fotoateliery

Ve městě Stará Boleslav (přísl. Houšťka, 4 321 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto úřady, živnosti a obchody (výběr):

 • Instituce: poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, posádkové velitelství, četnická stanice, katolické kostely, klášter, sbor dobrovolných hasičů
 • Živnosti a průmysl: obchodní grémium, společenstvo hostinských a výčepníků, oděvních živností, stavebních živností a různých živností, výroba elektrotechnických potřeb, továrna na kosmetické přípravky, mlýn, pila, dva stavitelé, továrna na hospodářské stroje, dva velkostatky
 • Služby: čtyři lékaři, zvěrolékař, biograf Sokol, fotoateliér, hotel Kufr, 17 hostinců, léčivé lázně Houšťka, lékárna, 2 restaurace, Městská spořitelna, Spořitelní a záložní spolek pro Písek a okolí, dva zubní ateliéry

Osobnosti

Rodáci

 • Prof. Jan Tesánek (1828–1888), matematik, fyzik
 • Justin Václav Prášek (1853–1924), historik, orientalista, autor místopisu
 • RNDr. Antonín Bečvář (1901–1965), astronom
 • Josef Olexa (1901–1983), malíř
 • Vilém Plocek (1905–2001), malíř
 • František Nekolný (1907–1990), boxer, účastník OH 1928
 • Sammy Vomáčka, roz. Jiří Vomáčka (* 1946), kytarista
 • Čeněk Pavlík (* 1955), houslista
 • Ondřej Synek (* 1982), veslař, olympionik

Osobnosti spjaté s městem

 • bl. Karel I. Habsbursko-Lotrinský (1887–1922), poslední císař rakouský, uherský a český král, před první světovou válkou žil několik let na zámku v Brandýse, jejž si po svém nástupu na trůn koupil do osobního vlastnictví
 • Ludvík Salvátor Toskánský (1847-1915), významný polyhistor, sběratel, žil a zemřel na brandýském zámku
 • František Xaver Procházka (1887–1950), malíř, tvůrce mnoha pohledů na město a jeho okolí
 • Eduard Petiška (1924-1987), spisovatel, žil v Brandýse
 • Martin Petiška (1951), spisovatel, žije a pracuje v Brandýse
 • Petr Kukal (1970), spisovatel, žije a pracuje v Brandýse
 • Stanislav Rudolf (* 1932), spisovatel, pracoval v Brandýse
 • Kamil Voděra (* 1968), grafik a fotograf, pracuje v Brandýse
 • Zuzana Čížková (* 1982), sochařka a malířka, žila v Brandýse
 • Vendula Vartová-Eliášová (* 1974), básnířka, překladatelka a publicistka, žije a pracuje v Brandýse
 • Jarmila Stojčevská (* 1949), básnířka, překladatelka z makedonštiny, žije a pracuje ve Staré Boleslavi

Oficiální web město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav:
www.brandysko.cz

PSČ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: 250 01