znak Babice
Babice

Pamětihodnosti

 • Na okraji lesa nedaleko obce se nachází památník postavený v roce 1947 připomínající pobyt vojáků Rudé armády pod velením generála Jeremenka v květnu 1945.
 • Na jihozápad od vsi se nacházela nyní již zaniklá ves Janovičky.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1312.

Obec Babice vznikla nejspíše ve 13. století, první písemná zpráva o Babicích pochází z roku 1381. Místní správa se nevyvíjela, což dokládá i absence jakéhokoliv vrchnostenského sídla. Náležely tedy pod správu jiných panství a velkostatků. V 18. století patřily Babice do řádového panství Uhříněves. V obci existovala vedle poplužního dvora i vrchnostenská palírna a hostinec. Babice (Velké i Malé) v podstatě nepřetržitě po celou dobu trvání patrimoniální správy byly součástí církevního řádového panství Uhříněves (mj.templáři, řád německých rytířů).

V 18. století dochází k růstu významu Babic pro daný region, vznikla zde i pro potřeby okolních obcí dvoutřídní škola.

Pozoruhodný vývoj obce Babice od počátku 20. století s kulminačním bodem ve 20. letech. Babice se stávají jednou z rekreačních oblastí pražské malé a střední buržoazie, která si zde začala budovat svá rekreační sídla. Tento vývoj přerušila hospodářská krize ve 30. letech a již se v původní podobě neobnovil. Po 2.světové válce zde dochází k budování nových rekreačních struktur, masové šíření chataření.

V dalších letech dochází k citelnému úbytku obyvatel Babic, kteří odcházejí do Prahy a také do Říčan, kde dostávají velmi lehce byty. To má za následek špatnou prosperitu služeb, dochází k uzavírání obchodu, v obci nejsou téměř žádné služby. Spolu s úbytkem obyvatel dochází i k úbytku dětí a je zrušena základní škola v Babicích. V obci zůstává pouze jedna restaurace, je zrušen provoz hotelu. Úbytek obyvatel byl zastaven v roce 1992. Obecní zastupitelstvo zadalo vypracování územního plánu obce, řada pozemků byla vyčleněna pro stavbu rodinných domů. V obci jsou v současné době dva obchody, tři autoservisy, tenisové kurty, kadeřnictví, jezdecký oddíl, restaurace. Před sčítáním lidu bylo v obci 156 občanů trvale bydlících. Po sčítání lidu v roce 2001 je zaznamenán poměrně výrazný vzrůst trvale bydlících obyvatel obce. Trvale bydlících občanů je v současné době 256. Bude-li trend zachován, očekává se velká výstavba rodinných domů, čímž dojde k dalšímu zvýšení počtu obyvatel obce. Místní stavební firma vybudovala čističku odpadních vod a kanalizaci.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Jílové, soudní okres Říčany
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Říčany
 • 1868 země česká, politický okres Český Brod, soudní okres Říčany
 • 1898 země česká, politický okres Žižkov, soudní okres Říčany
 • 1921 země česká, politický okres Žižkov sídlo Říčany, soudní okres Říčany
 • 1925 země česká, politický i soudní okres Říčany
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Říčany
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-jih, soudní okres Říčany
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Říčany
 • 1949 Pražský kraj, okres Říčany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ

Rok 1932

V obci Babice (přísl.Babičky, 463 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

holič, kapelník, krejčí, 4 hostince, 2 lomy, malíř pokojů, obuvník, pekař, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, truhlář, zámečník


Oficiální web obec Babice:
www.babiceurican.cz

PSČ Babice: 250 01 až 251 01