znak Velenka
Velenka

Historie

V obci se dodnes píše kronika. První písemná zmínka o vsi (Welenka) pochází z roku 1352. Původní podoba názvu, odvozeného od osobního jména Velen, zněla Veleň; časem však došlo ke zdrobnění na Veleňka a do dnešní podoby, snad i kvůli odlišení od jiné vsi Veleň, vzdálené necelých 25 km. Stejného původu je např. název slovinského města Velenje. Obec měla vždy zemědělský charakter. Základ vsi tvořily čtyři salaše, které se nacházely v jejím dnešním středu. Od roku 1437 patřila vesnička k Poděbradům, v 16. století náležela Přerovu nad Labem a později panství brandýskému.

1906 - ustanoven Sbor dobrovolných hasičů 1925 - provedena elektrizace obce 1928 - založena obecní knihovna 1931 - stavba Obecního domu

Rozvoj zemědělství

Obec je od svého počátku zaměřena na zemědělství. Roku 1898 bylo založeno vodní družstvo (skládalo se z katastrálních obcí Velenka, Starý Vestec, Sedlčánky, Semice, Přerov nad Labem). Účelem bylo odvodňování a zavodňování, které mělo směřovat ke zlepšení zemědělských pozemků. Výstavba probíhala v letech 1904-1911. Průměrně na stavbě pracovalo 200 dělníků. Celková suma na stavbu činila 744 174,64 Kč. Celková výměra drenovaných pozemků ve všech pěti obcích činila 783,96 ha. Délka odpadů měřila přes 30 km. Roku 1903 byl založen Spořitelní a záložní spolek Velenka a roku 1906 Dobročinná obec baráčníků ve Velence. V roce 1910 obec vystavěla silnici k obci Manderscheidu - Chrástu. V roce 1916 se projevil velký nedostatek potravin díky 1. světové válce (mnoho mužů odešlo bojovat). 1929 - založeno Strojní družstvo (zakoupena mlátička a lis na slámu). Roku 1938 - nákaza slintavky a kulhavky dobytka (úhyn velkého počtu kusů - znamenalo krizi). Během 2. světové války probíhaly kontroly ze stran Němců - nařízeny dodávky potravin. V roce 1946 byl vyhlášen dvouletý hospodářský plán ve snaze zvýšení veškerých výnosů. Roku 1951 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo ve Velence. JZD dobře prospívalo, v roce 1960 se uskutečnila návštěva 6 zahraničních výprav. 1961 - vznik JZD Dukla Starý Vestec (Starý Vestec, Velenka, Bříství). Toto družstvo dosahovalo velmi dobrých výsledků, patřilo mezi 3 nejlepší družstva ve Středočeském kraji (nástup nových technologií, teoretických poznatků, výstavba velmi moderních objektů na chov skotu). Roku 1976 se sloučila družstva: Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Bříství, Velenka, Hradištko). 1988 - zrušení okresních a krajských zemědělských správ. Roku 1989 znamenala "Sametová revoluce" navrácení majetku do rukou původních majitelů, restituce, zánik družstva, vznik nových subjektů.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Černý Kostelec, soudní okres Český Brod
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Český Brod
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Český Brod
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Český Brod
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Český Brod
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Český Brod
  • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
  • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
  • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Nymburk

Rok 1932

Ve vsi Velenka (463 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, hospodářské strojní družstvo, 2 hostince, 2 koláři, kovář, krejčí, 3 obchody s mlékem, 5 rolníků, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek Vzájemnost pro Velenku, spořitelní a záložní spolek ve Velence, trafika, truhlář

Významní rodáci

  • Josef Smrkovský – československý politik a funkcionář KSČ během Pražského jara 1968, kdy zastával funkci předsedy Federálního shromáždění ČSSR.

Oficiální web obec Velenka:
www.velenka.eu

PSČ Velenka: 289 12