znak Nymburk
Nymburk

Zajímavosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Nymburce.

Hradby

Podrobnější informace naleznete v článku Středověké opevnění v Nymburku.

Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město o ledvinovitém půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy (zachovány dodnes coby Malé a Velké Valy). Z hradeb dnes zůstaly jen zbytky, úsek na snímku byl počátkem 20. stol. romanticky zrekonstruován, další pozůstatky zdí nalezneme v Hradební ulici.

Ve městě se koná každoročně finále festivalu Mateřinka.

Historie

Vznik města

Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, však dodnes není úplně známo. V současnosti je za vznik města přijímán rok 1275.

Název Nymburk je odvozen od slova Neuburg (Nimburg = Nymburg, později Nymburk) a byl původně osídlen německy mluvícími osadníky. Podle Hájkovy kroniky se Nymburk dříve jmenoval Svinibrod a to z důvodu, že se zde na druhé části, dnes za Labem pásly svině (prasata). Český jazyk převládl nad německým jazykem až v 15. století po husitských válkách.

Již na konci 18. století bylo prvními osvícenci odmítnuto založení města (Vícemílova) roku 779, jak je uvedeno v Hájkově kronice. O století později bylo vyloučeno datum 1219 (vztahuje se k Litoměřicím) a později i rok 1257. K tomuto datu se totiž vztahuje nejstarší dochovaná listina o městě Nymburce vydaná pro zdejší dominikánský klášter. Tento text je znám pouze z rukopisu ve formulářové sbírce. A protože jde o text nezachovaný v originální listině ani v nějakém kopiáři, ale jen ve formulářové sbírce, je nutné k němu přistupovat obzvláště opatrně. Důkladnému kritickému rozboru bylo podrobeno zejména údajné datum vzniku zápisu do sbírky - rok 1257. Historický výzkum toto datum zcela jistě vyloučil a naopak klade vznik listiny pro dominikánský klášter až na samý sklonek vlády krále Přemysla Otakara II. přesněji mezi 25. listopad 1274 a 21. listopad 1276. Proto se rok 1275 jeví jako nejpravděpodobnější datum, kdy král uložil lokátorovi Konrádovi (někdy se uvádí Kunrátovi), aby vyměřil a zřídil město Nymburk. Samotné založení bylo však pravděpodobně dokončeno až za vlády krále Václava II.. Za Václava II. došlo též k výstavbě gotického chrámu sv.Mikuláše (dnes kostel svatého Jiljí) a dominikánského kláštera. Město bylo obehnáno hradbami z pálených cihel s asi padesáti věžemi a dvěma obranými příkopy napájenými z Labe. Součástí hradeb byly čtyři městské brány a branka k řece. Na západ vedla brána Svatojiřská, na severozápad Velibská či též zvaná Boleslavská, na severovýchod pak Bobnická brána. Na jižní straně stála Mostecká neboli Labská brána, na kterou navazoval dřevěný most přes Labe. Větší z věží této brány byla v renesanci opatřena zdobnou fasádou. Brány měly hranolový tvar a byly tří či čtyřpodlažní. Průjezd v přízemí vytvářely gotické lomené vstupní oblouky, na vnější straně doplněný spouštěcí mříží a bytelnými vraty. U Svatojiřské brány bylo navíc vybudováno předbraní s cimbuřím zasahující do obranného příkopu a padací most. Mostecká a Boleslavská brána byla stržena po velkém požáru města v květnu 1838. Svatojiřská brána byla zbořena roku 1871 a stejný osud potkal i poslední Boleslavskou bránu v roce 1884.

Koncem 16.století vznikla v Nymburku zásluhou Samuela Ignáce Turnovského poštovni stanice . Telegraf byl zaveden v roce 1850. První místní telefony byly instalovány v roce 1900 a o dva roky později i linky meziměstské.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Nymburk
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nymburk
 • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Nymburk
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Nymburk
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Nymburk
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický i soudní okres Nymburk
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Nymburk
 • 1949 Pražský kraj, okres Nymburk
 • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
 • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Nymburk

Rok 1932

Ve městě Nymburk (11890 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

 • Instituce:
  • okresní soud, berní úřad, katastrální zeměměřičský úřad, důchodkový kontrolní úřad, četnická stanice, poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, 3 katol. kostely, evang. kostel, synagoga, státní vyšší reálka, městské divadlo, městské muzeum, okresní nemocnice, městský chudobinec, krematorium, sbor dobrovolných hasičů
 • Živnosti a průmysl:
  • obchodní grémium, společenstvo cukrářů, holičů, hostinských, krejčí, malířů a lakýrníků, obuvníků, pekařů, řezníků, stavebních a jiných živností, cukrovar, továrna na šamotová kamna, továrna na korkové zboží, likérka, podniky Griotte, továrna na mýdla, pivovar, továrna na varné trubky, betonové a železobetonové stavitelství, 3 cihelny, továrna na hořčice, kotlárna a strojírna, octárna
 • Služby (výběr):
  • 9 lékařů, 2 zubní lékaři, 2 zvěrolékaři, 4 advokáti, notář, Moravská banka, biograf Sokol, bio invalidů, fotoateliér, geometr, hotely (Grandhotel Bláha, Horák, Na Knížecí, Národní dům, Slavie), 2 kavárny, lázně, 2 lékárny, 3 restaurace, Občanská záložna hospodářská, Okresní záložna, Spořitelna města Nymburka, Živnostenská záložna, Lidová záložna, 2 vinárny, 4 zubní ateliéry

V obci Drahelice (přísl. Komárno, 724 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Nymburka) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: 3 hostince, kovář, obchod s mlékem, 2 mlýny, 2 obuvníci, pila, 4 rolníci, řezník, obchod se smíšeným zbožím, tesařský mistr, 2 trafiky, truhlář

Osobnosti

 • Bohuslav Matěj Černohorský (1684 – 1742), hudební skladatel, kněz, varhaník a hudební pedagog
 • Božena Němcová (1820 – 1862), spisovatelka, napsala o Nymburce knížku Kávová společnost a o nymburském kraji V zámku a podzámčí
 • Antonín Janoušek (1877 – 1941), rodák, český novinář a komunistický politik, předseda Slovenské republiky rad v r. 1919
 • Karel Dostal (1884 – 1966), český herec
 • František Rachlík (1904 – 1980), prozaik a dramatik
 • Jan Seidel (1908 – 1998), hudební skladatel
 • František Veselý (1910 - 1968) - nymburský tenorista a úředník
 • Bohumil Hrabal (1914 – 1997), prozaik, vyrůstal v místním pivovaru, napsal o Nymburku prózy např. Městečko, kde se zastavil čas, Postřižiny, Krasosmutnění, Harlekýnovy miliony, Ostře sledované vlaky (děj z nedalekých Kostomlat)
 • Miroslav Macháček (1922 – 1991), herec a divadelní režisér narozen v Nymburce v Eliščině třídě, kde také na jeho výročí 90. narozenin odhalila jeho dcera Kateřina Macháčková pamětní desku
 • Radek Bejbl (*1972), fotbalový reprezentant

Oficiální web město Nymburk:
www.mesto-nymburk.cz

PSČ Nymburk: 288 02