znak Mcely
Mcely

Pamětihodnosti

 • původně gotický kostel sv. Václava ze 14. století - dominanta obce
 • hranolová zvonice s dřevěným patrem - v sousedství kostela
 • barokní zámek - po roce 1945 opuštěn a po nákladné rekonstrukci byl nově v roce 2006 otevřen jako zámecký hotel

Historie

První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1252.

Mcelská zjevení

Mcely se známými v polovině 19. století. V letech 1849 - 1850 zde došlo k sérii událostí, pro které se vžilo označení „Mcelská zjevení“, „Zjevení Panny Marie třem děvčátkům“ nebo „Mcelský zázrak“. Tři děvčata dle popisů spatřila Pannu Marii, která je vyzvala k modlitbám za duše v očistci.

Zjevení se několikráte opakovala a to dokonce v přítomnosti dalších lidí. O Mcely se začala zajímat také tou dobou v nedalekém Nymburce žijící Božena Němcová a její manžel. Tito psali o Mcelských událostech do Národních novin, které vydával Karel Havlíček Borovský a označovali je zde jako "jezovitské kejkle" a mají největší podíl na tom, že zjevení byla po několika letech jako zpochybněná zapomenuta. Nebo je ze zdejšího kraje děj povídky V zámku a v podzámčí od Boženy Němcové. Zájem o Mcely začal utichat, až utichl úplně.

Teprve v 90. letech 20. století se začalo s poutěmi opět. Církev se ke zjevením nevyjádřila, proto jde o církví zatím neuznané, ale také nezakázané poutní místo.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Nymburk
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nymburk
 • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Nymburk
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Nymburk
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Nymburk
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický i soudní okres Nymburk
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Nymburk
 • 1949 Pražský kraj, okres Nymburk
 • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
 • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Nymburk

Rok 1932

V obci Mcely (900 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autobusová doprava, autodrožka, biograf Sokol, cihelna, holič, 4 hostince, 2 koláři, 2 kováři, 4 krejčí, malíř, mlýn Aldorf, 5 obuvníků, pekař, 3 rolníci, 3 řezníci, 2 sadaři, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Mcely a Studce, 3 trafiky, 3 truhláři, velkostatek Thurn-Taxis, 2 zahradnictví, zámečník, obchod se zvěřinou a drůbeží


Oficiální web obec Mcely:
www.mcely.cz

PSČ Mcely: 289 36