znak Kounice
Kounice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Kounicích.
 • Zámek v Kounicích – zcela zchátralá kulturní památka, která měla být přestavěna na luxusní byty
 • Kostel sv. Jakuba Většího

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. Kounice patřily mezi nejstarší středočeské osady. Ty byly nepravidelně osidlovány již v mladší době kamenné tzn. asi 3 000 let př. n. l. Tento údaj byl zpřesněn nálezy Státního archeologického ústavu v Praze z roku 1938 a 1978. V roce 1938 byla kounické "Skále" nalezena velká zásobnice, jejíž stáří určil Dr. Kudrnáč ze zmíněného ústavu na 4 000 let.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Černý Kostelec, soudní okres Český Brod
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Český Brod
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Český Brod
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Český Brod
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Český Brod
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Český Brod
 • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
 • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
 • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Český Brod

Rok 1932

V městysi Kounice (1301 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, biograf Sokol, 2 obchody s dobytkem, elektrotechnický závod, 2 holiči, 5 hostinců, 2 kapelníci, 3 koláři, obchod s koňmi, 4 kováři, 3 krejčí, vodní meliorační družstvo, mlýn, 4 obuvníci, 3 pekaři, 2 porodní asistentky, 5 rolníků řezník, 3 sadaři, sedlář, sladovna, 9 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Kounice, švadlena, tesařský mistr, 3 trafiky, 3 truhláři, velkostatek Kounice, 2 zahradníci


Oficiální web městys Kounice:
www.kounice.cz

PSČ Kounice: 289 15