znak Chotěšice
Chotěšice

Památky v obci

 • Kostel Rozeslání Svatých Apoštolů

Historie

První zmínka o obci Chotěšice je z 26. září 1199, kdy Přemysl Otakar I., král český, potvrzuje bratřím Božehrobcům držení poloviny vesnice, kterou jim daroval Hugo z Čelčic.

Vsi Chotěšice a Sloveč patřily až do roku 1375 klášteru Zderazskému, který je v tomto roce prodává Albertovi z Valdštejna, jemuž náležela ves ještě v roce 1395.

Dalším zmínkou je v roce 1408 zádušní dar Aldíka z Radostova za pána Zdeněk z Chotěšic (potomka Alberta z Valdštejna) formou platu kostelu Dobřenskému. Aldík z Radostova Chotěšice roku 1410 prodal. Ladislav Ostrovec z Kralovic léta 1528 tvrz, dvůr a ves Chotěšice a ves Chotěšičky, které po otci svém zdědil přenechává Vácslavovi Haugvicovi z Biskupic, který ves věnuje manželce Johance z Klinšteina. Syn Vácslava Haugvice z Biskupic a Johanky z Klinšteina - Jindřich (potom pán na Nepokojnicích) prodal Chotěšice a Běchary Zikmundovi Andělovi z Ronovce. Ves zdědily dcery Eliška Heřmanská a Kateřina. Kateřina vzala si při dělení (r. 1578) vesnice, ležící na Železných Horách, tvrz Chotěšice s příslušenstvím a 11.000 kop míšeňských. Kateřina převedla v roce 1585 Chotěšice na manžela Jana mladšího z Valdštejna, zápis v zemských deskách 1590. Po smrti Jana (řečeného pak nejstarší) nebylo dědiců a jeho majetek si dělí páni z Valdšteina Adam, Heník, Karel, Jindřich, Hanibal, Jan Kryštof a Bartoloměj. Smlouvou o dědictví sepsali l. 1599 dne 5. března v Poličanech.

Heník dostal díl Chotěšický, ale prodává jej roku 1617 Mikuláši z Gerštorfu. Tomuto je po bitvě na Bílé hoře v roce 1621 majetek zabrán a Chotěšice s panstvím Dymokurským získává Jan Eusebius Khan, svob. pán z Belasy. Potom je sice roku 1622 ves prodána Albrechtovi z Valdštejna, ale od toho ještě téhož roku je Janu Eusebiusovi Khanu, svob. pánu z Belasy ponechána.

Roku 1674 již žádné tvrze v Chotěšicích nebylo zůstal z ní jen kopec za panským dvorem.

 • 1854 postavena vesnická škola
 • 1882 založen sbor dobrovolných hasičů
 • 1961 připojena Břístev, Malá Strany a Nová Ves
 • 1980 sloučen Nouzov a Malý Nouzov.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1855 země česká, kraj Jičín, soudní okres Městec Králové
 • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nymburk, soudní okres Městec Králové
 • 1945 země česká, správní okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
 • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
 • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Poděbrady

Rok 1918

Památník obětem 1.světové války 1914-1918

J. Hlaváček (č.p. 58)
J. Hlaváček (č.p. 102)
František Hlávka (legionář - vojín. Narozen 18.2.1873, Malá Strana. Zajat 7.8.1916 u Gorice, 18.4.1918 vstoupil do čsl. legie v Itálii, 16.6.1918 škodlivý zájmům čsl.republiky, předán do tábora zajatců Sulmona.)
Alois Holáň (legionář - střelec 3. stř. pluku. Narozen 21.7.1889, Chotěšice. V civilním životě dělník. V čs. vojsku od 6.8.1917. Padl 26.8.1918 u Verchně Něvjinska. Pohřben v Jekatěrinburgu)
František Jelínek
Josef Ježek
Václav Kancnýř
František Kopecký
František Kubeška
Václav Libánský
Vojtěch Libánský
Antonín Nezbeda
Antonín Pažout
František Řeháček
Josef Řeháček (legionář - vojín. Narozen 14.12.1895, Nouzov. Zajat 17.9.1916 u Lokvice, 25.5.1918 v Pulmoně vstoupil do čsl. legie v Itálii, 23.10.1918 padl v boji u Vrch 153. Chestres.)
Josef Steklý
Alois Suchánek
Josef Vorel
Vojtěch Zach

Rok 1932

Ve vsi Chotěšice (601 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, 2 holiči, 3 hostince, 2 koláři, 2 kováři, obchod s máslem a mlékem, půjčovna mlátiček, 3 obuvníci, 3 řezníci, 4 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Chotěšice, šrotovník, trafika, 2 truhláři, velkostatek Rädisch, obchod se zvěřinou a drůbeží
 • Autodoprava - Vomáčka Josef
 • Holiči - Steklý František, Zábraha Jaroslav
 • Hostince - Jančák Josef, Němec Jaroslav, Peklák Josef
 • Koláři - Císař Josef, Knap Josef
 • Kováři - Bělka Josef, Kostka Antonín
 • Máslo a vejce (obchod) - Karásek Alois, Zach Karel
 • Mlátičky (půjčovna) - Strojní družstvo Chotěšice
 • Obuvnici - Balda Josef, Krupička František, Mareš S.
 • Řezníci - Antošová Františka, Jančák Josef, Němec Jaroslav
 • Smíšené zboží (obchod) - Antošová Františka, Burda František, Linhart Ladislav, Němcová Anna
 • Spořitelny a záložny - Spořitelní a záložní spolek pro Chotěšice a okolí, z. sp. s r. n.
 • Šrotovníky - Burda František (elektr. pohon).
 • Trafika - Vitíková Anna
 • Truhláři - Etrich Josef, Vyleťal Antonín
 • Velkostatkář - Rädisch Rudolf
 • Zvěřina a drůbež (obchod) - Zach Alois

V obci Nouzov (299 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Chotěšic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, hospodářské strojní družstvo, hostinec, obuvník, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Oficiální web obec Chotěšice:
www.chotesice.cz

PSČ Chotěšice: 289 01