Sezemice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Bartoloměje první písemná zpráva je z r. 1359 kdy se uvádí první farář, jméno není uvedeno. Až do husitských válek byl kostel farním.
 • Socha svatého Gottharda
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1115.

Obec připravuje k 900. výročí první písemné zprávy brožuru, kde bude historie zpracována na základě dostupných materiálů. Předběžně lze zkráceně říci, že obec a celý újezd Sezemský (někdy označován po donátorovi knížeti Vladislavu I. jako Vladislavský) byla v r. 1115 darována klášteru Kladrubskému, později 1237 újezd vyměněn za opata Reinera a obdržel jej Havel syn Markvartův. Markvartici založili ve Světlé, později přejmenované na Dub (Český Dub), komendu sv. Jana, které byl újezd darován. Za husitských válek byla komenda stejně jako cisterciátský klášter v Klášteře Hradišti (dříve jen Hradiště) včetně archivů zničena. V držení újezdu se vystřídalo několik pánů, po Janu z Ralska a Vartenberka jako odpůrci husitů přešlo na Jana Smiřického, dále Jana Čečka a následně Jiřího z Dubé a po něm na Mikuláše Berku z Dubé. Obec tak jako okolní vypálili 1468 Lužičané. Panství dále převzal Linhart z Gutštejna, po něm Jan ze Šelmberka a dále Jan z Vartenberka. Ten přikoupil Malou Skálu a Frýdštejn, kam připojil i Sezemice. Jeho syn Adam založil panství Svijany kam připadly Sezemice s okolními vesnicemi. Panství obdržel syn Jaroslav, po jeho smrti se vdova provdala za Jáchyma Šlika. Po Bílé Hoře bylo panství zkonfiskováno a prodáno 1622 Albrechtu z Valdštejna. Po jeho zavraždění obdržel panství svijanské Maxmilián z Valdštejna. Valdštějnové pak panství v r. 1814 prodali knížeti Rohanovi, který je spolu se Sychrovem vlastnil do roku 1945. Kostel sv. Bartoloměje - první písemná zmínka je z r. 1359 spolu s ukončením působení zdejšího faráře (jméno neuvedeno), kostel byl až do husitských válek farním, později byly farnosti rozvráceny a až cca od let 16.. náležel k faře loukovské. První zmínka o škole je z r. 1769, kdy končil učitel Josef Jísl. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v r. 1885.První jména majitelů gruntů jsou dochována (podle názvů gruntů a pozdějších popisných čísel) již z roku 1584.

Zdroje: J.V.Šimák Dějiny panství Mnichovohradišťského, Památky okresu Mnichovohradišťského, Náš Ještěd, Paměti města Hodkovic, Obecní kronika obce Sezemic, Pamětnice chrámu sv. Bartoloměje v Sezemicích, Školní kronika Sezemské školy, výpisy písmáka Jiránka z Janovic (opis) aj.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Mnichovo Hradiště;
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Mnichovo Hradiště;
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Mnichovo Hradiště;
 • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický i soudní okres Mnichovo Hradiště;
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Mnichovo Hradiště;
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mnichovo Hradiště;
 • 1949 Liberecký kraj, okres Mnichovo Hradiště;
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav.

Rok 1932

Ve vsi Sezemice (přísl. Jirsko, 300 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hospodářské strojní družstvo, hostinec, kolář, kovář, krejčí, obuvník, sedlář, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Sezemice, trafika, truhlář

Významní rodáci

 • Stanislav Libenský – sklářský výtvarník
 • Jiří Prádler – sochař a medailér

Oficiální web obec Sezemice:
www.sezemice.e-obec.cz

PSČ Sezemice: 294 11