znak Kněžmost
Kněžmost

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Františka Serafinského uprostřed vsi, postavený byl v letech 1838 až 1841 ve stylu pozdního empíru (opravovaný)
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
 • Několik opravených městských domů z 18.–19.století na náměstí

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Obec vznikla poblíž knížecího mostu přes močál.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Mnichovo Hradiště
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Mnichovo Hradiště
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Mnichovo Hradiště
 • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický i soudní okres Mnichovo Hradiště
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Mnichovo Hradiště
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mnichovo Hradiště
 • 1949 Liberecký kraj, okres Mnichovo Hradiště
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav

Rok 1932

V městysi Kněžmost s 1126 obyvateli v roce 1932 byly evidovány tyto úřady, živnosti a obchody:

poštovní úřad, telegrafní úřad, katolický kostel, četnická stanice, lékař, nákladní autodoprava, 2 autodrožky, biograf Sokol, cihelna, cukrář, výroba čerpadel, 3 obchody s dobytkem, drogerie, elektrotechnický závod, 3 holiči, 8 hostinců, kapelník, 2 klempíři, 3 koláři, konsum Svépomoc, 2 kováři, 3 krejčí, továrna na kůže, obchod s lahůdkami, malíř, obchod s máslem a vejci, půjčovna mlátiček, 2 mlýny, nodistka, 3 obchody s obuví, 4 obuvníci, obchod s ovocem a zeleninou, 3 pekaři, obchod s peřím, pohřební ústav, pokrývač, 2 porodní asistentky, obchod s rákosovým zbožím, 3 řezníci, 2 sadaři, sedlář, brusírna skla, 7 obchodů se smíšeným zbožím, rolnicko-občanská záložna, obchod se střižním zbožím, 6 švadlen, 4 trafiky, 2 truhláři, 2 obchody s uhlím, zámečník, obchod se zemskými plodinami, žehlírna

Ve vsi Koprník-Násedlnice s 512 obyvateli (v roce 1932 samostatné vsi, ale která se později stala součástí Kněžmostu) byly evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, 2 hostince, kovář, obuvník, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, velkostatek

Ve vsi Malobratřice s 266 obyvateli (v roce 1932 samostatné vsi, ale která se později stala součástí Kněžmostu) byly evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, hostinec, kovář, obchod se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Ve vsi Solec s 304 obyvateli (v roce 1932 samostatné vsi, ale která se později stala součástí Kněžmostu) byly evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, 3 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, 2 mlýny, 2 obuvníci, obchod se smíšeným zbožím, sadař, spořitelní a záložní spolek, výroba hospodářských strojů, švadlena, 3 trafiky, truhlář

Osobnosti

 • Alois Zima - architekt, stavitel

Oficiální web obec Kněžmost:
knezmost.cz

PSČ Kněžmost: 294 02 až 294 06