znak Dolní Krupá
Dolní Krupá

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Václava, připomínaný roku 1283 (1293), přestavěný v pol. 18. stol. (rokoko Louis), dokončený ke konci 18. století.
 • Zvonice nad návsí, na jih od kostela, původně gotická stavba se zvony z roku 1404 a 1416, za husitksých válek vypálena. Později přestavěna roku 1751. Jedná se o zvonici se zděným přízemým a roubeným patrem, což je jediný známý případ v České republice. Zvony přelity roku 1660 u Štěpána a Jana Pricqueije v mladoboleslavské zvonárně, druhý zvon přelil roku 1888 Josef Diepold v Praze. Zvony byly zrekvírovány za I. a II. světové války.
 • Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1786 v nadživotní velikosti stojící při silnici na Kuřívody u budovy školy.
 • Fara je krásnou roubenou stavbou z roku 1785. Patrová, na zděné podezdívce s mansardovou střechou krytou dřevěným šindelem. Celý areál kostela, fary a zvonice i socha sv. Jana Nepomuckého je památkově chráněn.
 • Lovecký zámeček z poloviny 19. století postavený Valdštejny v tyrolském stylu na blízkém vrchu Radechov (392 m n. m.)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1229, kdy král Přemysl Otakar I. daroval benediktinskému klášteru v Opatovicích nad Labem část vsi Chruppi (původní latinský název Dolní Krupé). Roku 1293 lze nalézt zmínku o chrámu sv. Václava, který pražský biskup Tobiáš z Bechyně oddělil jako samostatný od mateřského kostela v Bezdězu. Tento úkon biskupa potvrdil král Václav II. Od tohoto roku se začaly psát dějiny samostané farnosti.

Znak

Znak obce vychází z pečetě, kterou využíval dolnokrupský rychtář. Na pečeti byla zobrazena valdštejnská lvice. V modrém poli (symbol Valdštejného erbu) se nachází zkřížená zlatá ostrve (ze znaku Berků z Dubé) s praporcem sv. Václava. Znak je doplněn o tři růže, podle pověsti tři rytířovy dcery, které obec založili.

Vlajka

Obecní prapor vychází ze znaku, tedy modré pole je přetnuto svatoondřejským křížem v jehož vlající části je ze svatováclavského praporce přenesen zemský symbol barvy bílé a červené. Zbylá tři pole doplňují tři květy růže. Autorem znaku je heraldik Jan Oulík. Znak byl obci předán předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Lubomírem Zaorálkem v roce 2005.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 Království české, kraj Jičín, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Bělá
 • 1855 Království české, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Bělá
 • 1868 Království české, politický okres Mnichovo Hradiště, soudní okres Bělá
 • 1939 země Česká, Oberlandrat Jičín, politický okres Mnichovo Hradiště, soudní okres Bělá pod Bezdězem
 • 1942 země Česká, Oberlandrat Praha, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Bělá pod Bezdězem
 • 1945 země Česká, správní okres Mnichovo Hradiště, soudní okres Bělá pod Bezdězem
 • 1949 Liberecký kraj, okres Doksy
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav

Rok 1932

Ve vsi Dolní Krupá u Mnichova Hradiště s 432 obyvateli v roce 1932 byly evidovány tyto živnosti a obchody:

pekař, řezník, holič, 4 hostince, drůbežárna, 2 obchody se smíšeným zbožím, kovář, obchod se střižním zbožím, obuvník, klempíř, trafika, truhlář


Oficiální web obec Dolní Krupá:
dolni-krupa.cz

PSČ Dolní Krupá: 294 16