znak Chotětov
Chotětov

Historie

Archeologické nálezy dokládají osídlení na území dnešního Chotětova již před 3000 let. Místo bylo osídleno zřejmě kvůli úrodné půdě a studánce sv. Prokopa, která poskytovala dobrou vodu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1057 v zakládací listině litoměřické kapituly, na jejímž základě se obec stala majetkem kapituly. Brzy se však stává součástí královské koruny a její obyvatelé byli tudíž svobodní. Farní kostel sv. Prokopa je poprvé připomínán v roce 1352. Během husitské doby byl kališnický, později zanikl a obnoven byl na sklonku 17. století. Škola byla v obci od roku 1384.

Pro další rozvoj obce mělo velký význam zprovoznění železniční trati z Prahy přes Mladou Boleslav do Bakova nad Jizerou v roce 1865, pro kterou bylo v Chotětově zřízeno nádraží. Jedná se o železniční trať 070 Praha-Turnov.

Do obce náleží ves Hřivno. Dne 12. dubna 2007 byl obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Nymburk, soudní okres Nové Benátky
  • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nové Benátky
  • 1868 země česká, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Nové Benátky
  • 1937 země česká, politický okres Mladá Boleslav expozitura Nové Benátky, soudní okres Nové Benátky
  • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický okres Mladá Boleslav expozitura Nové Benátky, soudní okres Nové Benátky
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Brandýs nad Labem, soudní okres Nové Benátky
  • 1945 země česká, správní okres Mladá Boleslav, expozitura a soudní okres Benátky nad Jizerou
  • 1949 Pražský kraj, okres Mladá Boleslav
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav

Rok 1932

V městysi Chotětov s 937 obyvateli v roce 1932 byly evidovány tyto úřady, živnosti a obchody:

poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katolický kostel, výroba cementového zboží, cihelna, 2 holiči, 7 hostinců, klempíř, 3 koláři, konsum, kovář, 2 krejčí, malíř, 2 obuvníci, pekař, pokrývač, 13 rolníků, 3 řezníci, sedlář, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek, stavební hmoty, švadlena, 3 trafiky, 2 truhláři, obchod s uhlím, velkostatek, zámečník


Oficiální web Městys Chotětov:
Ofic. web OÚ: www.chotetov.cz

PSČ Chotětov: 294 28