Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jana Nepomuckého na návsi
  • Socha Panny Marie na návsi u kostela

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1387.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Mladá Boleslav
  • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Mladá Boleslav
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Mladá Boleslav
  • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický i soudní okres Mladá Boleslav
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mladá Boleslav
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Mladá Boleslav
  • 1949 Pražský kraj, okres Mladá Boleslav
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav

Rok 1932

Ve vsi Bukovno s 769 obyvateli v roce 1932 byly evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, 3 holiči, 3 hostince, kolář, kovář, 2 krejčí, obuvník, 12 rolníků, řezník, sedlář, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek, stavební družstvo, trafika, truhlář, zámečník

Ve vsi Líny s 300 obyvateli (v roce 1932 samostatné vsi, ale která se později stala součástí Bukovna) byly evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, obuvník, 6 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek


Oficiální web obec Bukovno:
www.bukovno.cz

PSČ Bukovno: 293 01 až 294 25