Benátky nad Jizerou

město 7360 obyvatel k 1.1.2014 35,46 km2
Benátky nad Jizerou

Památky

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Benátkách nad Jizerou.
 • Renesanční, barokně přestavěný zámek s expozicí věnovanou Tychonu de Brahe.
 • Obecní dům od architekta Jiřího Krohy
 • Kostel sv. Máří Magdalény
 • Kaple sv. Rodiny
 • Vodárenská věž (stará) u čp.3. ze 16.století.
 • Areál děkanství (čp. 70)
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • přírodní památka Slepeč v k. ú. obce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1259. Městská práva byla přenesena ve 14. století ze Starých Benátek, kdy zde vzniklo nové město. V roce 1599 dostal slavný dánský alchymista a astronom Tycho Brahe od císaře Rudolfa II. nabídku, aby se ubytoval na některém ze zámku v okolí Prahy. Kvůli příznivé poloze pro pozorování hvězd si vybral Benátky. Vybudoval zde alchymistickou dílnu a ještě tentýž rok poslal císaři elixír proti moru. Začátkem února 1600 za Tychonem Brahe přijel další známý učenec Johannes Kepler. Na zámku působil v rodině Thunů jako učitel hudby i Bedřich Smetana.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost města v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Nymburk, soudní okres Nové Benátky
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nové Benátky
 • 1868 země česká, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Nové Benátky
 • 1937 země česká, politický okres Mladá Boleslav expozitura Nové Benátky, soudní okres Nové Benátky
 • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický okres Mladá Boleslav expozitura Nové Benátky, soudní okres Nové Benátky
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Brandýs nad Labem, soudní okres Nové Benátky
 • 1945 země česká, správní okres Mladá Boleslav, expozitura a soudní okres Benátky nad Jizerou
 • 1949 Pražský kraj, okres Mladá Boleslav
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav

Rok 1932

Ve městě Nové Benátky s 2300 obyvateli v roce 1932 byly evidovány tyto úřady, živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:

poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, okresní soud, berní úřad, četnická stanice, 2 katolické kostely, kostel československé církve, kostel českobratrské církve, synagoga, společenstvo dřevo a kov spracujících živností, 2 sbory dobrovolných hasičů, cihelna, továrna na výrobu karborunda, výroba pian, občanská záložna, okresní záložna, spořitelna

Služby (pouze výběr):

2 lékaři, zvěrolékař, 3 advokáti, notář, biograf Sokol, Lido-bio, 2 drogerie, fotoateliér, geometr, 2 hodináři, 11 hostinců, hotel U české koruny, houslař, obchod s hudebními nástroji, 3 kapelníci, kavárna, knihtiskárna, lázně, lékárna, 2 stavitelé, zlatník, zubní ateliér

Ve vsi Staré Benátky (1595 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, sbor dobrovolných hasičů, samostatná obec se později stala součástí spojených Benátek nad Jizerou) byly evidovány tyto úřady, živnosti a obchody:

lékař, 2 autodopravci, bednář, Lido-Bio, cukrář, cukrovar, drátovna, továrna na karborundum a elektrit, výroba fotopřístrojů, geometr, 5 hostinců, malíř, 2 obchody s materiálním zbožím, sklad piva, sladovna, stavitel, šroubárna, velkostatek, zahradnictví

Ve vsi Dražice (257 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Benátek nad Jizerou) byly evidovány tyto živnosti a obchody:

2 elektrárny, elektrozávod, holič, hospodářské družstvo, 3 hostince, konsum, výroba kyslíku, 2 mlýny, 4 rolníci, obchod se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek, trafika, velkostatek

Ve vsi Kbel (706 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Benátek nad Jizerou) byly evidovány tyto živnosti a obchody:

2 holiči, 4 hostince, kolář, kovář, obuvník, pekař, provazník, 2 rolníci, řezník, obchod se smíšeným zbožím, trafika, truhlář, obchod s uhlím

V obci Obodř (530 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Benátek nad Jizerou) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 holiči, 2 hostince, 2 jednatelství, konsum Včela, krejčí, 2 malíři, mlýn, obuvník, stáčírna lahvového piva, 2 řezníci, 2 obchody s materiálním zbožím, švadlena, 2 trafiky, obchod s uhlím

Významní rodáci

 • František Benda, (1709 – 1786), houslový virtuos, skladatel období klasicismu
 • Jan Jiří Benda, (1713 - 1752), - houslista a skladatel období klasicismu
 • Jiří Antonín Benda, (1722 – 1795), - skladatel období klasicismu
 • Josef Benda, (1724 - 1804), - houslista a kapelník královské kapely v Berlíně
 • Anna Františka Hatašová rozená Bendová, (1728 – 1781), - operní pěvkyně
 • Karel Novák, (1867-1941) - profesor stavby elektrických strojů a rektor ČVUT
 • Zdeněk Kalista, (1900-1982) - historik, básník, literární kritik
 • Jan z Klenové a z Janovic (Johann von Klenau), (1758-1819), rakouský polní maršál

Oficiální web město Benátky nad Jizerou:
www.benatky.cz

PSČ Benátky nad Jizerou: 293 01 až 294 71