Zbraslavice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Zbraslavicích.
 • Zámek Zbraslavice
 • Kostel svatého Vavřince
 • Židovský hřbitov
 • Socha Panny Marie Immaculaty
 • Socha svatého Jana Nepomuckého
 • Kašna
 • Škola

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257. Je pojmenována údajně podle potulného rytíře Zbraslava, který si zde založil svůj srub.

Roku 1950 byla k obci Zbraslavice připojena obec Útěšenovice.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • do 1849 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kutná Hora
 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Kutná Hora
 • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kutná Hora
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Kutná Hora
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Kutná Hora
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Kutná Hora
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Kutná Hora
 • 1949 Pražský kraj, okres Kutná Hora
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kutná Hora

Rok 1932

V městě Zbraslavice (přísl. Chotěměřice též Pančava, Kateřínky, 1392 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl: poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, katol. kostel, synagoga, četnická stanice, autodílna, výroba cementového zboží, 2 cihelny, elektrotechnický závod, hospodářské družstvo, 2 lihovary, 2 mlýny, továrna odstředivek na mléko, výroba perníků, 3 pily, sklad piva, velkostatek,

Služby (výběr): 3 lékaři, zvěrolékař, 2 autodopravy, cukrář, drogerie, 2 hodináři, 7 hostinců, 2 hotely, kapelník, knihař, knihkupec, lékárna, papírnictví, Spořitelna města Kutné Hory, Občanská záložna, Okresní hospodářská záložna, spořitelní a záložní spolek, stavební družstvo, stavitel, tesařský mistr, zednický mistr

Ve vsi Hodkov (přísl. Krasoňovice, Lipina, 571 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Zbraslavic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Hodkově, 5 hostinců, kovář, 2 krejčí, lihovar, 3 mlýny, 4 rolníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Hodkov, trafika, velkostatek

Oficiální web obec Zbraslavice:
www.obeczbraslavice.cz

PSČ Zbraslavice: 285 21 až 285 25