Vlastějovice

Pamětihodnosti

 • Zřícenina kaple svaté Maří Magdaleny na kopci Fiolníku - dnes již neexistující, neboť zbytky včetně základů byly pohlceny povrchovým lomem.
 • Venkovský dům s kaplí čp. 1: zapsaný do je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR (číslo rejstříku ÚSKP 15033/2-3530).

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305.

Ve 2. polovině 18. století se v obci narodil Ignác Loubal, pražský měšťan a zakladatel železných hamrů v Jesenném. Podle záznamu v kancionále Vincence Dolenského z Bozkova se Ignác Loubal narodil v obci Hamrštadt v současnosti Vlastějovice

Na počátku 20. století zde působil statkář a politik Josef Prášek (1861–1925), poslanec zemského sněmu.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • do 1849 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Ledeč, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1868 země česká, politický okres Ledeč, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Německý Brod, politický okres Ledeč nad Sázavou, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat České Budějovice, politický okres Ledeč nad Sázavou, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1945 země česká, správní okres Ledeč nad Sázavou, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1949 Jihlavský kraj, okres Ledeč nad Sázavou
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kutná Hora

Rok 1932

V městysi Vlastějovice (přísl. Březina, Budčice, Laziště, 580 obyvatel, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, družstvo pro rozvod elektrické energie ve Vlastějovicích, 4 hostince, kolář, 2 kováři, 2 krejčí, 3 mlýny, obuvník, povozník, rolník, 2 řezníci, 5 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Vlastějovice, stavební družstvo, 3 trafiky


Oficiální web obec Vlastějovice:
www.vlastejovice.cz

PSČ Vlastějovice: 285 23