znak Starkoč
Starkoč

Památky

Na východní straně obce se nachází vrcholně barokní neorientovaný jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1738. V současné době je kostel nevyužit a částečnými opravami se předchází absolutnímu zchátrání. Od roku 2003 má kostel novou střechu. Okolo roku 1995 nejmenovaná dívka ze Starkoče prozkoumala záznamy a zjistila, že je kostel oficiálně zřícený(výrazně poškozený) po vichřici včetně cenného obrazu uvnitř. Obyvatelé Starkoče dlouhou dobu věděli, že v kostele je umístěn jeden z velmi cenných obrazů Nanebevzetí Panny Marie (odhad několik desítek milionů korun, velikost obrazu cca 2,5 x 3,5 metru) a dokud nebudou aktualizovány informace o kostele nebude možno podniknout záchranou akci a obraz zachránit. Jinak by informace o existenci obrazu přilákala maximálně zloděje. Záznamy byly upraveny a obraz v tajnosti nahlášen a přemístěn do Chrámu svaté Barbory. Obraz byl cca v 18. století poškozen vichřicí a měl velkou trhlinu, která obraz znehodnotila. Tato závada byla bravůrně odstraněna dvojicí umělců až několik desetiletí po poškození, ale církevní záznamy zůstali neobnoveny. Na obraz se můžete snad ještě dnes zajet podívat do Kutné Hory. Ve hřbitovní zdi je druhotně zazděno devět figurálních náhrobníků z počátku 17. století. Hřbitovní zeď byla moderně opravena společně s obvodovou zdí rybníka okolo roku 1999.

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1352 .

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce (osady) v roce, kdy ke změně došlo:

  • do 1849 země česká, kraj Čáslav
  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kutná Hora, soudní okres Čáslav
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Čáslav
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Čáslav
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Čáslav
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Čáslav
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Čáslav
  • 1949 Pardubický kraj, okres Čáslav
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Čáslav

Rok 1932

Ve vsi Starkoč (510 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

sušárna čekanky, 2 hostince, 2 koláři, kovář, krejčí, obuvník, pekař, palírna slivovice a borovičky, 2 obchody se smíšeným zbožím, šrotovník, 2 trafiky, truhlář, zámečník


Oficiální web obec Starkoč:
www.starkoc.cz

PSČ Starkoč: 286 01