Rašovice

Pamětihodnosti

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Na místě sídla Rašovice byly dvě tvrze - Beřice, u bývalého Hradeckého rybníka a Turyň, v místě nynější obce Netušil. Z žádné tvrze se nedochovaly pozůstatky. V roce 1350 vzniknul kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1748 přestavěn do dnešní podoby. Hned vedle se od roku 1784 nachází pozdně barokní zvonice.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1868 země česká, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1945 země česká, správní okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1949 Pražský kraj, okres Kutná Hora
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kutná Hora

Rok 1932

V obci Rašovice (přísl. Netušil, Sudějov, 635 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Rašovicích, 3 hostince, 2 koláři, kovář, pekař, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky

V obci Jindice (329 obyvatel, poštovní úřad, samostatná obec se později stala součástí Rašovic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Jindicích, 2 hostince, kolář, kovář, 2 krejčí, mlýn, 3 obuvníci, pekař, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika, spořitelní a záložní spolek pro Jindice, truhlář, 2 velkostatky

Oficiální web obec Rašovice:
www.rasovice.cz

PSČ Rašovice: 285 03 až 285 04