Petrovice II

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1291. Petrovice II jsou původem panského rodu z Petrovic. Na místě statku č. 1 stávala tvrz. Nejstarší Mikuláš – se připomíná roku 1359. V těchto dobách pálili petrovičtí pro Kutnou Horu uhlí v milířích. Později, v 1. pol. 17. století jsou Petrovice nazývány Petrovice u Kácova, zásluhou Karla Čejky z Olbramovic a na Kácově.

V roce 1866 byla otevřena nová dvoutřídní škola a v roce 1898 byla povolena třetí třída. Základní škola byla zrušena v roce 1976. V současné době je budova bývalé školy po rekonstrukci.

Na kraji obce směrem od Uhlířských Janovic stojí kostel Sv. Martina z roku 1350, dřevěná zvonice a poblíž Bechyňova hrobka. Přestavba kostela byla provedena v roce 1901 z důvodů zvětšení kapacity. Do tohoto kostela docházejí lidé z okolních vesnic, spadající pod farní úřad Petrovice II.

Petrovice II i přilehlé osady leží v oblasti s vysokým výskytem lesů, a proto jsou vyhledávané především chataři a chalupáři, kteří zde využívají trvale neobydlené domy k rekreaci. K obci patří též nově vybudované chatařské kolonie v osadě Tlučeň a Stará Huť.

Obec Petrovice II vznikla jako samostatná v roce 1960, sloučením obcí Losiny a Staré Nespeřice.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce (osady) v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1868 země česká, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1945 země česká, správní okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1949 Pražský kraj, okres Kutná Hora
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kutná Hora

Rok 1932

Ve vsi Losiny (přísl. Petrovice II, Tlučeň, 326 obyvatel, katol. kostel, samostatná ves se později stala součástí Petrovic II) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Petrovicích II, 3 hostince, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, truhlář

Oficiální web obec Petrovice II:
www.petrovice2.cz

PSČ Petrovice II: 285 10