Nové Dvory

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Nových Dvorech (okres Kutná Hora).

Zámek

Součástí zámku vybudovaného Kašparem Melicharem ze Žerotína byl také trojkřídlý arkádový dvůr, z něhož se však dodnes dochovala pouze boční křídla, přičemž levé bylo na konci 18. století přestavěno na byty. Součástí této výstavby je i doposud dochovaná věž, k níž byl v baroku, zřejmě za Bernarda Věžníka z Věžník přistavěn v rámci obnovy zámku kostel svatého Martina. Další obnovu zámku provedl na konci 18. století Jan Rudolf Chotek ovšem dosti necitlivým způsobem (demolice a přestavba části arkádového nádvoří atp.), přesto mu zámek nakonec nevyhovoval a proto vybudoval v letech 1802–1822 nedaleký empírový zámek Kačina.

Historie

Nové dvory byla původně ves s hospodářským dvorem patřící cisterciáckému klášteru v Sedlci. Po husitských válkách se však dostala do soukromého majetku. Po porážce Stavovského odboje roku 1547 král Ferdinand I. Habsburský Nové Dvory spolu s celým žehušickým panstvím a řadou obcí patřících městu Kolín konfiskoval a poté daroval Karlu ze Žerotína. Nové Dvory se tak staly centrem nově vzniklého panství. Kašpar Melichar ze Žerotína zde proto vybudoval čtyřkřídlý renesanční zámek, který je v přestavěné podobě dochován dodnes.

Od 4. března 2014 jsou Nové Dvory městysem .

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Kutná Hora
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kutná Hora
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Kutná Hora
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Kutná Hora
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Kutná Hora
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Kutná Hora
  • 1949 Pražský kraj, okres Kutná Hora
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kutná Hora

Rok 1932

V městysi Nové Dvory u Kutné Hory (přísl. Ovčáry, 1140 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, katol. kostel, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, biograf Sokol, cihelna, cukrář, Rolnický akciový cukrovar v Ovčárech, drogerie, 3 holiči, 5 hostinců, 2 klempíři, 2 koláři, kominík, kovář, 2 výroby kovového zboží, malíř pokojů, natěrač, obchod s obuví Baťa, 2 obuvníci, 2 pekaři, pivovar, pokrývač, porodní asistentka, 3 řezníci, sedlář, sklenář, 7 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Nové Dvory, 3 trafiky, 3 truhláři, 2 velkostatky, zahradnictví, 2 zámečníci


Oficiální web městys Nové Dvory:
www.novedvory.cz

PSČ Nové Dvory: 285 33