Močovice

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1324.

Od čtrnáctého století byl v obci poplužní dvůr a snad i hospoda. Od roku 1584 v obci působil učitel, který však neučil ve škole (založené až v 18. století), ale učil po domácnostech. Na konci třicátých let vísku vypálili Švédové a v roce 1680 podlehla desetina obyvatel hladomoru. Větší rozvoj přišel až teprve na přelomu 19. a 20 století, kdy byl v obci vystavěn cukrovar a cihelna. Do dnešní doby jsou to v podstatě jediné hodnotné památky obce, zejména pak velmi cenný komín bývalé cihelny z roku 1906. Bohužel, vedení obce rozhodlo o demolici této technické památky, takže tento kraj již brzy ztratí jednoho z nejvýznamnějších svědků umění a fortelu předchozích generací v okolí.

Na místě zbořené cihelny s cenným komínem, industriálním šperkem obce, na kterém mohli sídlit čápi, dodnes nic nestojí. Demolice technické památky, jak vidno, byla naprosto zbytečná. Obec Močovice se díky tomu bohužel zařadila na černý seznam památkářů, odborné veřejnosti i obyčejných lidí, kteří mají cit k historickému odkazu předků. Budiž jejich nedobré rozhodnutí mementem pro ostatní obce, v jejichž majetku se nacházejí cenné památky, jak světské, tak i církevní či industriální.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce (části obce) v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kutná Hora, soudní okres Čáslav
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Čáslav
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Čáslav
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Čáslav
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Čáslav
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Čáslav
  • 1949 Pardubický kraj, okres Čáslav
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Čáslav

Rok 1932

V obci Močovice (717 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Močovicích, holič, 3 hostince, 2 koláři, 2 kováři, 2 krejčí, mlýn, 2 obuvníci, stáčírna lahvového piva, 16 rolníků, řezník, 2 sedláři, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, truhlář, obchod s uhlím, zahradnictví


Oficiální web obec Močovice:
www.mocovice.ic.cz

PSČ Močovice: 286 01