Žiželice

Památky

 • Lípa u kostela v Žiželicích
 • Kostel svatého Prokopa
 • Dřevěná zvonice na místě bývalého kostela svatého Stanislava v Končicích
 • Přírodní rezervace Louky u rybníka Proudnice

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1052.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Nový Bydžov, soudní okres Chlumec
 • 1855 země česká, kraj Jičín, soudní okres Chlumec
 • 1868 země česká, politický okres Nový Bydžov, soudní okres Chlumec
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Nový Bydžov, soudní okres Chlumec nad Cidlinou
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nový Bydžov, soudní okres Chlumec nad Cidlinou
 • 1945 země česká, správní okres Nový Bydžov, soudní okres Chlumec nad Cidlinou
 • 1949 Hradecký kraj, okres Nový Bydžov
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

Ve městě Žiželice (1525 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl: poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katolický kostel, společenstvo krejčí, obuvníků, potravních a obchodních živností, tkalců a truhlářů, sbor dobrovolných hasičů, výroba cementového zboží, velkoobchod s čajem, 2 mlýny, pletárna, výroba prášku do pečiva, 7 tkalcoven smyčkového zboží, továrna na vosky na parkety,

Služby (výběr): 2 lékaři, zubní lékař, autodoprava, biograf Sokol, 2 drogerie, 2 hodináři, 9 hostinců, kapelník, kartáčník, 2 kloboučníci, 2 malíři pokojů, lakýrník, 2 mechanici, obchod s obuví Baťa, obchod s papírem, preparátor, pumpař, Spořitelní a záložní spolek, zahradnictví, zednický mistr, obchod železářský

Ve vsi Hradištko (přísl. Rozehnaly, 471 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Žiželic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Hradišťku, 2 hostince, 2 kováři, krejčí, 2 mlýny, obuvník, pokrývač, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Hradišťko, 3 tesařští mistři, trafika

Ve vsi Končice (přísl. Zbraň, 493 obyvatel, katol. kostel, samostatná ves se později stala součástí Žiželic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

rolnické skladištní družstvo, mláticí družstvo, 3 hostince, kovář, 2 obuvníci, rolník, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Končice, trafika

Ve vsi Kundratice (přísl. Bílé Vchynice, Rasochy, Tetov, 1103 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Žiželic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

6 hostinců, kamnář, 5 rolníků, 4 obchody se smíšeným zbožím, 2 spořitelní a záložní spolky, švadlena, 4 trafiky

Ve vsi Loukonosy (325 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Žiželic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Loukonosích, hostinec, kolář, kovář, rolník, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Osobnosti

 • Marie Bláhová - historička, archivářka, profesorka historie
 • Heřman Přerhof - recitátor a organizátor besed, nar. v Žiželicích r. 1831
 • Jaromír Kratochvíl - učitel a amatérský malíř, nar. v Žiželicích r. 1922

Oficiální web obec Žiželice:
www.zizelice.cz

PSČ Žiželice: 281 26 až 281 29