znak Starý Kolín
Starý Kolín

Pamětihodnosti

Kostel sv. Ondřeje

Původně raně gotický kostel vysvěcený roku 1267 byl okolo roku 1740 znovu vystavěn podle návrhu Tomáše Haffeneckera ve stylu barokní gotiky. Kostel v roce 1761 vyhořel, v roce 1861 se dočkal zvýšení o další patro věže a nového zastřešení. V roce 1905 byl opraven a doplněn o pseudogotické prvky.

Současná podoba vnitřku kostela pochází z roku 1905. Autorem malby je J. Vysekal ml., zařízení vyrobila dílna Petra Buška ze Sychrova. Ve věži jsou tři zvony od Jana Jiřího Kühnera z roku 1779.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267 (vysvěcení kostela sv. Ondřeje), je však starší než (Nový) Kolín založený v roce 1261. Podle zmínky z roku 1293 byl tehdy majitelem obce český král, který měl též patronátní právo nad kostelem. Z roku 1379 je doložena existence tvrze u dvora vlastněného kutnohorským měšťanem Ondřejem Frcuchárem, později (1386) tato tvrz a dvůr přešly do rukou Tomlina Praubarta, který tento dvůr spojil s dalšími a v roce 1397 tento celek prodal měšťanu Martinu Pušovi. V době husitské byl jeho držitelem Zachař z Řenče.

V tomto období se Starý Kolín stal nezávislým na (Novém) Kolíně a přešel pod působnost zemského práva, čímž se z něj stal tzv. deskový statek (majetek zapisovaný do Desk zemských). V roce 1494 prodal Zachařův syn Vilém starokolínský statek městu Kolín, což znamenalo opětovné spojení osudu Starého Kolína s Kolínem.

V rámci potrestání Kolína za účast v prvním stavovském odboji byl Starý Kolín zabaven a připojen ke kolínskému panství císaře Ferdinanda I. V roce 1575 byla zřízena strouha na dopravu dřeva z Labe na Kaňk. Roku 1610 zachvátil Starý Kolín mohutný požár, při kterém celá obec vyhořela.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Kolín
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kolín
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Kolín
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Kolín
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Kolín
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Kolín
  • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

Ve vsi Starý Kolín (přísl. Bašty, 1648 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, katolický kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

zubní lékař, nákladní autodoprava, bednář, biograf Sokol, výroba cementového zboží, výroba dužiny, první středolabská elektrická centrála, 2 holiči, 5 hostinců, hotel Suchý, jednatelství, klempíř, 2 koláři, košíkář, 2 kováři, 2 krejčí, obchod s krmivy, malíř, mlýn, 2 obuvníci, obchod s ovocem a zeleninou, 3 pekaři, pokrývač, porodní asistentka, pumpař, 4 rolníci, 3 řezníci, sedlář, 8 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Starý Kolín, 2 obchody se střižním zbožím, švadlena, tesařský mistr, 3 trafiky, truhlář, 3 zahradnictví, 2 továrny na zelí kyselé, velkoobchod se zemskými plodinami


Oficiální web obec Starý Kolín:
www.starykolin.eu

PSČ Starý Kolín: 281 23