Klučov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Václav z Klučova padl roku 1420 v bitvě pod Vyšehradem. Součástí Klučovského panství byl zámeček - vodní tvrz Klučov (zpustlý zbořen po roce 1766), vodní mlýn a hospodářský dvůr. Za Slavatů byl Klučov připojen k panství Kostelec nad Černými lesy. V roce 1890 zde bylo 49 domů a 480 obyvatel.

Na katastru obce byl na návrší "Starý Klučov" (Na ptáčku, severně od obce) proveden J. Kudrnáčem v letech 1949-1958 rozsáhlý archeologický výzkum, který přinesl četné doklady staroslovanského osídlení. V 8. a 9. stol. se zde nacházelo jedno z našich nejstarších raně středověkých hradisek.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Černý Kostelec, soudní okres Český Brod
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Český Brod
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Český Brod
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Český Brod
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Český Brod
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Český Brod
  • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Český Brod

Rok 1932

V obci Klučov (634 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, kovář, krejčí, obchod s mlékem, mlýn, obuvník, pekař, 8 rolníků, 2 řezníci, 3 obchody smíšeným zbožím, 2 trafiky, 2 truhláři, velkostatek

Ve vsi Lstiboř (364 obyvatel, poštovna, katol. kostel, samostatná obec se později stala součástí Klučova) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, půjčovna mlátiček, 6 rolníků, řezník, 2 obchody smíšeným zbožím, trafika, zahradnictví

Oficiální web obec Klučov:
www.klucov.cz

PSČ Klučov: 282 01