Třebusice

Pamětihodnosti

 • Kaplička na návsi, se zvoničkou v patře, z 19. století
 • Jasan v Třebusicích, památný strom v zahradě u potoka na jv. okraji obce
 • Dvě archeologické lokality:
  • rozsáhlé germánské pohřebiště ze starší doby římské (1. století n. l.), objevené při stavbě silnice severovýchodně od obce roku 1921 a archeologicky prozkoumané v během následujících čtyř desetiletí, představuje jedno z nejvýznamnějších nalezišť tohoto období v celoevropském měřítku.
  • pohřebiště v prostoru bývalé pískovny na návrší při silnici do Brandýska, prozkoumané v letech 1955 až 1958. Doloženo je využití místa k pohřbívání v mnoha obdobích od eneolitu (zejm. kultura se šňůrovou keramikou a kultura zvoncových pohárů) až po slovanskou střední dobu hradištní (9. a 10. století), přičemž pozoruhodné je uspořádání pozdějších hrobů, které z velké části respektuje pohřby starších kultur. Vzhledem k dřívější příslušnosti Holous pod větší sousední obec se tato lokalita v literatuře tradičně uvádí jako pohřebiště „u Brandýska“.

Historie

Za doby římské bylo na území Stehelčevsi významné pohřebiště. První věrohodná písemná zmínka o obci pochází z let 1227 či 1228, kdy se ze dvorců v Třebusicích (Trebusicih) zmiňuje příjem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (Kronika česká Václava Hájka z Libočan sice zmiňuje Třebusice již k roku 882, tento údaj však stejně jako mnohé další, lze pokládat za spisovatelovu smyšlenku).

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný
 • 1949 Pražský kraj, okres Slaný
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno
 • K 1. lednu 2004 došlo k připojení osady Holousy od obce Brandýsek (důvodem bylo zrušení tradiční přímé spojnice Holousy – Brandýsek při výstavbě rychlostní silnice R7 počátkem 80. let 20. století a z toho plynoucí zpřetrhání spádovosti). V souvislosti s touto změnou se udkutečnila i nová delimitace katastrů obou obcí, nyní kopírující právě průběh R7.

Rok 1932

V obci Třebusice (602 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, holič, 3 hostince, kolář, kovář, krejčí, 2 obuvníci, pekař, 8 rolníků, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, stavitel, 2 trafiky, 2 truhláři, výroba valch na prádlo


Oficiální web obec Třebusice:
www.trebusice.cz

PSČ Třebusice: 273 41