Pozdeň

Pamětihodnosti

 • Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, postaven roku 1289
 • Socha svatého Jana Nepomuckéh, s datací 1746o
 • Pomník padlým světových válek

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1321.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1937 země česká, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1945 země česká, správní okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1949 Pražský kraj, okres Slaný
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Pozdeň (570 obyvatel, poštovna, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, cihelna, obchod s dobytkem, důl Anna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Pozdni, holič, 4 hostince, 2 koláři, konsum, 2 kováři, krejčí, 2 mlýny, obchod s obuví, 2 obuvníci, pekař, pila, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Pozdeň, trafika, velkostatek Kapituly sv. Víta, zámečník

V obci Hřešice (190 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Pozdeně) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

důl Anna Metropolitní kapituly v Praze, důl Union, družstvo pro rozvod elektrické energie v Hřešicích, 2 hostince, kovář, 2 rolníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika

Oficiální web obec Pozdeň:
www.obecpozden.cz

PSČ Pozdeň: 273 76