Malíkovice

Pamětihodnosti

 • Farní kostelík Všech svatých, jednolodní gotická budova, připomínaná k roku 1384. V roce 1826 prodloužena loď a na severní straně k presbytáři přstavěna sakristie.
 • Pozůstatky tvrze v jádru hospodářského dvora čp. 13. Dochovány dva renesanční portálky z 90. let 16. století.
 • Kaplička se zvoničkou v místní části Hvězda
 • Fara čp. 18

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1349.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1937 země česká, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1945 země česká, správní okres Slaný expozitura Nové Strašecí, soudní okres Nové Strašecí
 • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Malíkovice (přísl.Čanovice, Hvězda, 800 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, obchod s cukrovinkami, družstvo pro rozvod elektrické energie v Malíkovicích, holič, 5 hostinců, konsum Potravní jednota, kovář, 2 krejčí, lakýrník, výčep lihovin, 2 obuvníci, 2 obchody s peřím, 2 rolníci, 7 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Drnek a okolí, 3 trafiky, truhlář, obchod s velocipedy


Oficiální web obec Malíkovice:
www.malikovice.cz

PSČ Malíkovice: 273 77