znak Kyšice
Kyšice

Pamětihodnosti

 • Dominantou obce je kaplička svatého Floriána, postavená ze sbírky občanů v roce 1863.
 • Kříž na pískovcovém podstavci z roku 1888
 • Ze sbírky a darů občanů byla též postavena v letech 1924–1925 sokolovna, která se stala po dlouhou dobu centrem kulturního dění v obci.
 • Památné stromy:
  • Lípa v Kyšicích, lípa malolistá na severním okraji obce, v zahradě po pravé straně hlavní slinice směrem na Kladno
  • Javory v Kyšicích, trojice javorů stříbrných na sz. břehu rybníka Parkán při jižním okraji Kyšic
  • Muk „Na kocourku“, solitérní jeřáb muk v poli zhruba 900 m jjv. od vesnice

Historie

Obec byla založena při tvrzi, která zde stála již v polovině 13. století. První písemná zmínka o zemanské obci Kyšice pochází z roku 1316 v souvislosti s Divišem z Kyšic. Koncem 14. století byli vlastníky páni z Braškova. V roce 1412 obec koupil Jan Kladenský z Kladna. Počátkem 16. století se novým vlastníkem Kyšic stal Zikmund Léva z Brozánek, po kterém následovali Jan Hrzek ze Mšena, Václav z Chvojence aj. V roce 1557 koupil tvrz se vsí a příslušenstvím Jiří Žďárský za Žďáru a vše připojil ke svému panství v Červeném Újezdě. V roce 1688 připadla obec hraběnce Terezii Eleonoře, vdově po španělském generálovi, hraběti z Ugarte, která ji v roce 1690 prodala své sestře Johanně Barbaře hraběnce z Caretto-Millesima. V roce 1697 pak celé červenoújezdské panství koupil Karel Jáchym hrabě z Bredy, který ho začlenil do nově vytvořeného tachlovického panství, ke kterému pak Kyšice patřily až do 19. století.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Unhošť
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Unhošť
 • 1868 země česká, politický okres Smíchov, soudní okres Unhošť
 • 1893 země česká, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1945 země česká, správní okres Kladno, soudní okres Unhošť
 • 1949 Pražský kraj, okres Kladno
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Kyšice (614 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, elektrotechnický závod, 2 hostince, kovář, 2 krejčí, obchod s mlékem, pila, 2 řezníci, 8 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Kyšice, stavební hmoty, tesařský mistr, 2 trafiky, státní velkostatek, vetešník, zahradník


Oficiální web obec Kyšice:
www.obec-kysice.cz

PSČ Kyšice: 273 51