znak Kutrovice
Kutrovice

Pamětihodnosti

Významnější památky v Kutrovicích nejsou. Na návsi v jižní části vsi se nachází obdélná pozdně barokní kaplička z poloviny 19. století; v jejím západním sousedství představují pozůstatky regionálně typické lidové architektury první půle 19. století dva zděné patrové domy s pavlačemi čp. 2 a čp. 5. Mohutný kaštan (jírovec maďal), rostoucí vedle požární zbrojnice na jižním okraji Kutrovic, figuruje i v obecním znaku.

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1366.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný
  • 1949 Pražský kraj, okres Slaný
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Kutrovice (254 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, kolář, mlýn, pekař, obchod se smíšeným zbožím, švadlena, 2 trafiky


Oficiální web obec Kutrovice:
www.kutrovice.cz

PSČ Kutrovice: 273 75