znak Všeradice
Všeradice

Historie

První zmínka o obci je z roku 1324.

Dnešní ves Všeradice vznikla splynutím dvou osad. V púvodních Všeradicích byly tvrz a dvůr, mlýn, fara a kostel svatého Bartoloměje. V horní osadě, která nesla název Trnová, býval poplužní dvůr a zemanský statek. Roku 1640 byla vesnice vypálena švédským vojskem a Trnová na čas zanikla. Byla znovu osídlena, avšak roku 1809 její jméno zaniklo a usedlosti přešly pod Všeradice.

Území Podbrdska ve 12. století ovládl rod Buziců erbu sviní hlavy. Jeho příslušník Oldřich Zajíc z Valdeka věnoval Všeradice augustiniánskému klášteru u Ostrova v Brdech, později zvanému U svaté Benigny-Dobrotivé. Tato darovací listina datovaná 12. března 1262 je nejstarší dochovanou zmínkou o Všeradicích.

Zdejší nejznámější rodačkou je česká spisovatelka a vlastenka Magdalena Dobromila Rettigová, rozená Artmannová, která se 31. ledna 1785 narodila na zdejším zámku, jak připomíná pamětní deska. Dalším významným rodákem byl zdejší Žid Aaron M. Pollak, který byl průkopníkem tovární výroby fosforových zápalek. V roce 1840 spoluzaložil za tímto účelem firmu ve Vídni. Je mu přičítán vynález zápalkové krabičky se zásuvkou a se zapalovací plochou po straně krabičky, které začal vyrábět roku 1847. Později získal právo označovat své zápalky značkou „c. k. výsadní“ a roku 1869 mu byl udělen rytířský predikát, nechal se rovněž pokřtít na jméno Alfred.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Hořovice
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Hořovice
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Hořovice
  • 1939 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický i soudní okres Hořovice
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Beroun, soudní okres Hořovice
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Hořovice
  • 1949 Pražský kraj, okres Hořovice
  • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
  • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Hořovice

Rok 1932

V obci Všeradice (561 obyvatel, katol. kostel, synagoga) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodopravce, dlaždič, holič, 4 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, 2 obuvníci, 2 řezníci, pražírna sladové kávy, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Všeradice, trafika, velkostatek Vaněk


Oficiální web obec Všeradice:
www.vseradice.cz

PSČ Všeradice: 267 26