Neumětely

Pamětihodnosti

Památkově chráněný farní kostel svatých Petra a Pavla se nachází na vyvýšenině uprostřed vsi. Kostel je jednolodní, obdélný a byl postaven v 14. století. Později v polovině 18. století byl barokně přestaven. Presbytář na východní straně je nejstarší částí stavby. Před kostelem se nalézá malovaný dřevěný kříž. Další dřevěný prostý kříž se nalézá v parčíku před branou na hřbitov. Hřbitov kolem kostela je ohrazen kamennou hřbitovní zdí s barokní vstupní branou a s dřevěnou zvonicí.

U hřbitovní zdi směrem do návsi se nachází zvonice. Celodřevěná nástavba je postavena na kamenné podezdívce. Nízká střecha zvonice je krytá šindelem. Zvonice čtvercového půdorysu byla postavena na konci 18. století. Celková výška zvonice je necelých sedm metrů. Uvnitř je zavěšen jediný zvon. Ostatní tři zvony byly zrekvírovány v I. světové válce. Na schody ke zvonici jsou použity dva velké kameny. Údajně byly na toto místo přemístěny ze zdejšího pravěkého pohřebiště z jednotlivých hrobů. V roce 1991 byla provedena oprava šindelové střechy.

Proti kostelu sv. Petra a Pavla se nalézá památkově chráněná budova bývalé fary. Jedná se o barokní budovu s mansardovou střechou. Již v 15. století je zaznamenáno, že na místní faru karlštejnský purkrabí dosadil faráře. Samostatný farní úřad se datuje od roku 1763 do roku 1945. Nejznámějším místním farářem, lékařem a dobrodincem, který se nemalou měrou zasloužil o zvelebení a rozvoj, byl Ferdinand Šebánek. Působil se zde v letech 1869–1912. Na jeho popud byly pořízeny kostelní varhany, byl vydlážděný chodník na místním hřbitově a v okolí kostela byla vysazena zeleň. Oprava fary proběhla v roce 1990 a posléze v roce 2012.

Pomník Horymírova Šemíka se nachází v parčíku u silnice, poblíž kostela. Nedaleko u hřbitovní zdi se nalézá kámen ve tvaru koňské hlavy, nad kterým je postavený malý klasicistní chrámek. V průčelí stříšky je vytesaný tento nápis: V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra zakopán leží. Těsně pod stříškou je uvedena datace 1887. Podle záznamů v místní kronice byl pomník byl zhotoven roku 1887 a byl přivezen na pěti povozech. Kámen byl v Neumětelích považován za nedotknutelný. Poškození kamene nebo manipulace s ním měla přivodit neštěstí. Podle záznamů v obecní kronice v letech 1813–1815 chtěli Rusové hrob otevřít v domnění, že se tam skrývá poklad, ale místní vojáky vyhnali. V roce 1860 byl vyhnaný i pražský archeolog, který chtěl hrob Šemíka odborně prozkoumat.

Ve vsi se nacházejí tvrze a na návsi pomník padlým.

Území obce obtéká potok Chumava, které od Radouše teče po jižní straně vsi k východní hranici obce, kde zprava přibírá Chlumecký potok, a odtamtud teče po úpatí Housiny zase k západu.

Na území Neumětel se nachází západní, vyšší část hřebene Housina, která je od roku 2013 chráněna jako přírodní památka Housina a evropsky významná lokalita. Na úpatí Housiny se nachází velkokapacitní vepřín (čp. 97 a 193).

Galerie

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1331 (Protywa Ulrici de Neumyetel neboli Protiva syn Oldřicha z Neumětel).

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Hořovice
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Hořovice
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Hořovice
  • 1939 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický i soudní okres Hořovice
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Beroun, soudní okres Hořovice
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Hořovice
  • 1949 Pražský kraj, okres Hořovice
  • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
  • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Hořovice

Rok 1932

V obci Neumětely (656 obyvatel, poštovna, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, holič, 4 hostince, kolář, kovář, krejčí, obuvník, porodní asistentka, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek v Neumětelích, 2 trafiky, truhlář


Oficiální web obec Neumětely:
www.obec-neumetely.cz

PSČ Neumětely: 267 24