Zdislavice

Pamětihodnosti

 • Kostel sv. Petra a Pavla z roku 1701
 • Kostnice dle nápisu uvnitř zřízená roku 1772 kondrackým farářem Antonínem Radiměřským, dle informací z webu obce byla stavba zahájena v roce 1810 a veřejnosti otevřena na roku 1882 . V současnosti se čeká na finanční podporu k její obnově.
 • Fara - č. p. 53
 • Několik křížků ve vesnici i kolem ní
 • Socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století před domy č. p. 34 a 35
 • Hasičská zbrojnice
 • Pošta

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Vlašim
 • 1868 země česká, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1937 země česká, politický i soudní okres Vlašim
 • 1939 země česká, Oberlandrat Německý Brod, politický i soudní okres Vlašim
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Vlašim
 • 1949 Pražský kraj, okres Vlašim
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Vlašim

Rok 1932

V městysi Zdislavice (743 obyvatel, poštovní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, živnostenské společenstvo) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 bednáři, cihelna, holič, rolnické skladištní družstvo, 3 hostince, 2 koláři, obchod s koňmi, kovář, 3 krejčí, 3 mlýny, 2 obuvníci, pekař, pila, 5 řezníků, 4 obchody se smíšeným zbožím, strojírna Šustr, švadlena, 2 truhláři


Oficiální web městys Zdislavice:
www.zdislavice.cz

PSČ Zdislavice: 257 64