Postupice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Martina
 • Kaplička
 • Zámek Jemniště
 • Pamětní deska Svatopluka Čecha na staré škole

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1205. Roku 1711 byla vesnička Postupice povýšena na městys.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Benešov
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Benešov
 • 1868 země česká, politický a soudní okres Benešov
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Benešov
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Benešov
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Benešov
 • 1949 Pražský kraj, okres Benešov
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Benešov

Rok 1932

V městysi Postupice (750 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, bednář, cukrář, drogerie, 2 holiči, 4 hostince, kolář, 2 kováři, 6 krejčí, hospodářský lihovar Sternbergský, výroba lihovin, malíř, mlýn, obuvník, 2 pekaři, obchod s peřím, pila Sternbergová, 3 řezníci, sedlář, sklenář, 4 obchody se smíšeným zbožím, Okresní záložna hospodářská v Benešově, Spořitelní a záložní spolek pro Postupice, trafika, truhlář, 2 velkostatky (Mensdorf-Pouilly, Sternbergová), zámečník, 2 obchody se zvěřinou a drůbeží

V obci Jemniště (přísl. Lísek, Sušice, 353 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Postupic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 3 hostince, pokrývač, 2 rolníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, trafika, truhlář, velkostatek Sternberg, zahradnictví

V obci Nová Ves (přísl. Kopaniny, Miroslav, 363 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Postupic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 hostince, 3 koláři, kovář, mlýn, 2 obuvníci, 2 rolníci, řezník, obchod se smíšeným zbožím, 2 švadleny, 2 trafiky

Ve vsi Pozov (přísl. Babčice, Budkov, Hliňánky, Mokliny, Pecínov, 288 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Postupic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 2 hostince, kovář, 3 rolníci, řezník, trafika, velkostatek Škvor

V obci Roubíčkova Lhota (přísl. Dobříčkov, 225 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Postupic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kolář, kovář, rolník, trafika, 2 velkostatky

První festival druhé kultury

Podrobnější informace naleznete v článku První festival druhé kultury.

V místní sokolovně proběhl 1. září 1974 hudební koncert ukončený Státní bezpečností, výslechy a zatýkáním. Událost byla oficiálně pořádaná jako oslava Arnošta a Jaroslavy Hanibalových a vystoupily na ní skupina The Plastic People of the Universe a dále DG 307, Svatopluk Karásek a Karel Soukup. Událost byla dodatečně nazvána První festival druhé kultury a je považována za jeden z významných mezníků v dějinách této nezávislé kultury nazývané underground.


Oficiální web obec Postupice:
www.obecpostupice.cz

PSČ Postupice: 257 01