Poříčí nad Sázavou

obec 1193 obyvatel k 1.1.2014 9,26 km2
znak Poříčí nad Sázavou
Poříčí nad Sázavou

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Petra a Pavla na návsi z 11. století
 • Kostel svatého Havla z poč. 13. století s kryptou z 11. století (přestavěn neogoticky v 19. století)
 • Fara
 • Škola z r. 1757 (dnes sídlo Obecního úřadu)
 • Kamenný most přes Sázavu z roku 1850, pojmenovaný "Most Františka Josefa I."
 • Kamenný most přes potok Bystrý (Konopišťský potok) z l. 1857 - 1858.
 • Železniční most přes potok Bystrý z l. 1895 - 1896, napojení na železnici od 18. ledna 1897.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Za druhé světové války se část obce stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov. Dotčená část obce ležela na levém břehu Sázavy a západně od tehdejší státní silnice Praha - Benešov a její obyvatelé se museli 1. dubna 1943 vystěhovat.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Benešov
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Benešov
 • 1868 země česká, politický a soudní okres Benešov
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Benešov
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Benešov
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Benešov
 • 1949 Pražský kraj, okres Benešov
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Benešov

Rok 1932

V obci Poříčí nad Sázavou (831 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, 2 katol. kostely) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, 2 holiči, 4 hostince, kamnář, kolář, kovář, 4 krejčí, 2 lakýrníci, lom, mlýn, 4 obuvníci, 2 pekaři, pohřební ústav, pokrývač, 2 porodní asistentky, 8 rolníků, 2 řezníci, sedlář, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Poříčí nad Sázavou, obchod se střižním zbožím, 3 trafiky, 2 truhláři, 2 velkostatky, zámečník, zahradník

Osobnosti

 • Narodil se zde Ivan Bohdan Staněk (1828-1868), chemik, politik a obrozenecký básník.
 • Dlouho zde pobýval Václav Pavlík (1901-1966) malíř, sochař, scénograf.

Oficiální web obec Poříčí nad Sázavou:
www.poricinadsazavou.cz

PSČ Poříčí nad Sázavou: 257 21 až 257 22