znak Ostředek
Ostředek

Pamětihodnosti

 • Zámek Ostředek

Historie

První zmínky o osídlení této lokality pochází z 14. století, kdy se zde měla rozprostírat tvrz vybudovaná Slávkem z Ostředka. Tvrz spolu s vesnicí často měnila majitele, vlastnili ji Zdeněk a Mojek z Ostředka, Bořita a Lipolt z Malovic, Habartovi z Čeňovic i další. Na přelomu 14. a 15. století vlastnil Ostředek loupeživý rytíř Mikuláš Zúl z Ostředka, který byl jako zemský škůdce v roce 1404 popraven v Praze a rozsáhlý uloupený majetek, který zahrnoval nedaleké hrady Čejchanov, Stará Dubá a městečko Divišov, byl králem Václavem IV. konfiskován.

Na začátku 18. století byl v Ostředku vystavěn zámek barokního stylu, který se nachází ve středu dnešní vesnice a nyní slouží jako sanatoruim pro osoby s Alzheimerovou chorobou, takže není veřejnosti přístupný až na světničku básníka Svatopluka Čecha, který se zde roku 1846 narodil.

V 18. a 19. století existovala v Ostředku sklárna, kterou měl od roku 1830 v nájmu František Kavalír, zakladatel sázavských skláren Kavalier.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Benešov
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Benešov
 • 1868 země česká, politický a soudní okres Benešov
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Benešov
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Benešov
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Benešov
 • 1949 Pražský kraj, okres Benešov
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Benešov

Rok 1932

V obci Ostředek (přísl. Mžížovice, 342 obyvatel, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, cihelna, 3 hostince, kolář, kovář, krejčí, mlýn, 3 obuvníci, pila, řezník, sedlář, 2 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Ostředek, 2 trafiky, truhlář, velkostatek, zednický mistr

V obci Třemošnice (205 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Ostředku) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

5 hostince, 2 koláři, 2 kováři, krejčí, obuvník, řezník, obchod se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Rodáci

 • Svatopluk Čech (1846-1908), básník, prozaik, novinář a cestovatel
 • Jaroslav Červinka (1848-1933), generál ruské armády, později organizátor československých legií na Rusi
 • Gusta Fučíková (1903-1987) – spisovatelka a překladatelka, manželka novináře Julia Fučíka, rodným jménem Augustina Kodeřicová
 • Josef Kudrna (1920-1989), v létech 1965-1968 ministr vnitra Československa

Oficiální web obec Ostředek:
www.ouostredek.cz

PSČ Ostředek: 257 24