znak Olbramovice
Olbramovice

Historie

Asi v polovině 12 stol. se zde usadil Vladyka Olbram. Jeho potomci se nazývali Olbramovici, po nich i osada, která z jejich usedlostí vznikla, dostala jméno Olbramovici, později Olbramovice. K založení sídla lákala Olbrama jednak úrodná krajina, jednak zemská cesta, která tudy již za dob pohanských vedla a byla velice důležitým spojovacím prostředkem obchodním mezi severem a jihem.

První písemný záznam o obci jest z roku 1352, ale kostel Všech svatých byl založen již ve 12. století v románském slohu, jak o tom svědčí dochovavší se románská věž s okénky dělenými sloupky. Vladykové z Olbramovic se řadí dle původu k pánům z Janovic, k Chřenovským ze Zruče, k Žďárským a Kolovratům, o čemž svědčí jejich stejný erb - orlice, který je dnes i znakem obce. Patřily sem i šlechtické rody Dvořečtí a Čejkové, které se psaly z Olbramovic. Panu Dvořeckému byla sťata hlava 21.června 1621 a vyvěšena na ochozu Staroměstské mostecké věže až do roku 1631.

Na území obce se nachází několik kulturních památek. V Olbramovicích již zmíněný kostel Všech svatých, soubor soch Panny Marie a sv. Josefa z roku 1706 a sýpka hospodářského dvora.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Benešov
  • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Benešov
  • 1868 země česká, politický a soudní okres Benešov
  • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Benešov
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Benešov
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Benešov
  • 1949 Pražský kraj, okres Benešov
  • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
  • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Benešov

Rok 1932

V městysi Olbramovice (přísl. Jeleneč, Mokřany, Olbramovice Městečko, Olbramovice Ves, Semtín, Semtínek, Veselka, Zahradnice, 919 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

bednář, cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Olbramovicích, holič, 6 hostinců, 2 koláři, 2 kováři, 2 krejčí, Družstevní lihovar a sušárna bramborů, 2 mlýny, obchod s obilím, 3 obuvníci, pekař, porodní asistentka, 7 rolníků, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Olbramovice, studnař, 3 švadleny, tesařský mistr, 3 trafiky, 3 truhláři, 2 obchody s uhlím, velkostatek, zednický mistr, obchod se zemskými plodinami

V obci Křešice (přísl. Babice, Podolí, Radotín, Slavkov, 425 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Olbramovic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, 2 krejčí, 3 rolníci, řezník, obchod se smíšeným zbožím, 3 trafiky, truhlář

Osobnosti

  • Josef Machoň (1880–1962), český hudební skladatel

Oficiální web obec Olbramovice:
www.olbramovice.cz

PSČ Olbramovice: 257 53 až 259 01