znak Lštění
Lštění

Pamětihodnosti

 • Hradiště, areál středověkého hradiště z 9. až 11. století, zaujímající plochu 4,3 ha na ostrohu, který se vypíná téměř sto metrů nad levým břehem Sázavy.
 • Kostel sv. Klementa, obklopený hřbitovem, na Hradišti. Písemně doložen teprve ve 14. století, ze starobylého zasvěcení svatému Klementu a existence přilehlého pohřebiště se však usuzuje na původ současný s hradištěm. Nynější barokní podoba stavby pochází z roku 1730, kdy dal kostel obnovit majitel konopišťského panství Jan Josef hrabě z Vrtby.
 • Městečko Odranec na levém břehu řeky pod hradem Stará Dubá u železniční trati, zaniklé za husitských válek. Patrné zbytky gotické věže s bránou.
 • Hrad Stará Dubá gotický, mocně opevněný, zachován ve formě zříceniny v lese na jižním svahu kopce nad "Městečkem Odranec" za tratí.

Historie

První písemná zmínka o obci sice pochází z roku 1398, ale v raném středověku zde bylo vystavěno pravděpodobně přemyslovským knížetem Spytihněvem I. hradiště, které patřilo mezi významné hraniční body tehdejšího přemyslovského patrimonia. Kronikář Kosmas označuje k roku 1055 Lštění jako castrum munitissimum, tedy „přepevný hrad“. Od 12. století zprávy o hradišti mizí, do této doby pravděpodobně spadá jeho zánik.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Benešov
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Benešov
 • 1868 země česká, politický a soudní okres Benešov
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Benešov
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Benešov
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Benešov
 • 1949 Pražský kraj, okres Benešov
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Benešov

Rok 1932

V obci Lštění (přísl. Dubsko, Zlenice, 350 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, cuhelna, holič, 2 hostince, kovář, obuvník, rolník, obchod se smíšeným zbožím, stavitel, trafika, truhlář, zahradník, zednický mistr


Oficiální web obec Lštění:
www.lsteni-zlenice.cz

PSČ Lštění: 257 22