Český Šternberk

městys 154 obyvatel k 1.1.2014 5,4661 km2
Český Šternberk

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Českém Šternberku.
 • přírodní památka Na Stříbrné v k. ú. obce

Historie

Obec vznikla v průběhu 13. století jako podhradí Českého Šternberku. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1242, jako o městečku v roce 1654. Spolu s hradem se obec rozšiřovala až do své současné podoby, roku 1901 byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati a Český Šternberk se tak stal díky své historické hodnotě i dobré dostupnosti oblíbeným cílem mnoha turistů.

V 20. letech 20. století byl na levém břehu Sázavy (severní část obce) přestavěn vodní mlýn, o jehož původní podobě pocházejí zprávy již z konce 16. století. Stavba mlýnu vydržela až do současné doby, avšak silně chátrá. K mlýnu byl v 70. letech 20. století vystaven i jez, který také ve své podobě stojí až dodnes. V současnosti se ve vesnici staví převážně rodinné domy na kopcovitých pozemcích na pravém břehu Sázavy.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Vlašim
 • 1868 země česká, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1937 země česká, politický i soudní okres Vlašim
 • 1939 země česká, Oberlandrat Německý Brod, politický i soudní okres Vlašim
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Vlašim
 • 1949 Pražský kraj, okres Vlašim
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Vlašim

Rok 1932

V městysi Český Šternberk (438 obyvatel, poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cukrář, holič, 3 hostince, kovář, 2 krejčí, zotavovna jednotného Svazu soukromých zaměstnanců, pekař, 2 pily, 2 povoznictví, rolník, řezník, 4 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, trafika, truhlář, velkostatek Šternberk, zámečník


Oficiální web městys Český Šternberk:
ceskysternberk.eu

PSČ Český Šternberk: 257 26