Čechtice

Památky

 • Zámek na náměstí – trojkřídlá barokní stavba z let 1655-1658.
 • Kostel svatého Jakuba Většího – vystavěn ve 14. století v gotickém slohu, v 17. století zbarokizován.
 • Radnice – renesanční stavba z roku 1606, upravena v 19. století. Sídlo úřadu městyse.
 • Zámek v Růžkových Lhoticích – barokní stavba postavená v 18. století na místě původní tvrze. Od svých 11 let zde často pobýval Bedřich Smetana, který později na ty doby vzpomínal jako na nejšťastnější období svého života. V roce 1973 získalo zchátralou budovu benešovské okresmí muzeum. Od roku 1984 je zde expozice Hudební tradice Podblanicka.
 • Farní kostel ve Zhoři – kostel Nanebevzetí Panny Marie staršího založení, přestavěn v 17. stol.

Historie

Čechtice jsou poprvé připomínány v roce 1315, kdy byly v majetku vladyků z Čechtic. Majitelé zdejšího panství se ale poměrně často střídali, častokrát si za své sídlo zvolili jiné, podobně velké okolní obce (Křivsoudov, Dolní Kralovice).

V letech 1655-1658 vznikl na náměstí trojkřídlý zámek, ve kterém od té doby sídlili další správci panství. V letech 1835-1844 pobýval na katastru obce, na zámečku v Růžkových Lhoticích, hudební skladatel Bedřich Smetana.

V roce 1926 odkoupila obec zámek na náměstí a změnila ho na školu.

Po druhé světové válce byl veškerý majetek zdejší šlechty znárodněn. 29. srpna 1950 bylo v Čechticích založeno JZD, předchůdce dnešního Zemědělského družstva Čechtice.

Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • do 1849 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Ledeč, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1868 země česká, politický okres Ledeč, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Německý Brod, politický okres Ledeč nad Sázavou, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Ledeč nad Sázavou, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1945 země česká, správní okres Ledeč nad Sázavou, soudní okres Dolní Kralovice
 • 1949 Pražský kraj, okres Vlašim
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Vlašim

Rok 1932

Ve městě Čechtice (892 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:

poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel, Živnostenské společenstvo, sbor dobrovolných hasičů, cihelna, výroba lihovin, mlýn, hospodářské skladištní družstvo, stavitel, škrobárna, 2 velkostatky

Služby (výběr):

lékař, nákladní autodoprava, cukrář, drogerie, družstvo pro rozvod elektrické energie v Čechticích, hodinář, 4 hostince, kapelník, kožišník, půjčovna mlátiček, sedlář, soustružník, Občanská záložna v Čechticích, Okresní hospodářská záložna, zámečník

Ve vsi Černicí (přísl. Chyšná, Krčmy, Růžkovy Lhotice, Malá Paseka, 815 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Čechtic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Růžkových Lhoticích, Malé Pasece a Sudislavicích, 4 hostince, kovář, 2 krejčí, lihovar, rolník, 3 obchody se smíšeným zbožím, 4 trafiky, truhlář, velkostatkář Holzer

Ve vsi Jeníkov (270 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Čechtic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, kovář, krejčí, mlýn, obuvník, řezník, obchod se smíšeným zbožím, trafika

Osobnosti

 • Ferdinand Čenský (1829 - 1887), český důstojník, učitel, spisovatel a novinář

Oficiální web městys Čechtice:
www.mestys-cechtice.cz

PSČ Čechtice: 257 65