znak Záchlumí
Záchlumí

Pamětihodnosti

Ve vsi se nachází gotický kostel Panny Marie, který byl v letech 1699-1701 barokně přestavěn, v současné době nákladně opravován. Nedaleko obce v lese se nachází Čertův kámen opředený mnoha pověstmi. Cca 30 metrů napravo od křižovatky Slavice-Cebiv se nachází zajímavý terénní relikt připomínající tvrz. V okolí obce se těžila železná ruda, odtud německý název vsi Eisenhuttel (Železná Huť).

Ve vsi se nachází starý Poplužní dvůr z první poloviny 19. století, který je v osobní vlastnictví.

Při cestě ke hřbitovu obnoven dřevěný křížek s obrázkem Panny Marie.

Z původních usedlostí vystavěných v selském baroku se dnes nic nedochovalo, neboť byly zbořeny a nahrazeny bytovou zástavbou v jižní části obce. V severní části byly vystavěny rodinné domky s úhlednými zahradami. Počet obyvatel od roku 1945 stoupl o 100 %. V posledních deseti letech se v obci realizovalo několik projektů - např. výstavba chodníků vedoucích ze severní části obce k mateřské škole, renovace budovy MŠ a její zahrady, renovace ZŠ a její zahrady, náves, křižovatka u MŠ nebo také výstavba nového zdroje pitné vody pro obec. Na své si také přišly děti, které získali revitalizací hřiště nový altán s tabulí na kreslení a pískoviště.

Kolem obce vede síť cyklostezek otevřených v květnu roku 2005. V obci se každoročně pořádají akce, mezi které patří například Dětský den nebo Vítání adventu. V obci funguje také místní knihovna.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359. Německý název vsi - Eisenhüttel/Eisenhüttl. Do roku 1923 bývalo Záchlumí osadou Víchova - něm. Wickau/Wikau, poté samosprávnou obcí. V letech 1980 - 1990 bývalo osadou Stříbra a od podzimu roku 1990 má opět svou vlastní samosprávu.


Oficiální web obec Záchlumí:
www.zachlumi.cz

PSČ Záchlumí: 349 01