znak Trpísty
Trpísty

Pamětihodnosti

Dominantou obce je pozdně barokní zámek z 18. století, který svou dochovaností v původním prostředí patří k nejlepším příkladům šlechtického sídla své doby v Čechách. Na návsi se ještě nachází zrekonstruovaná kaplička a napravo při silnici na Erpužice smírčí kříž na samém okraji obce.

Zámek Trpísty

Zámek Trpísty byl vystavěn mezi roky 1723 a 1729 pro Prospera Antona Josefa hraběte Sinzendorfa na místě středověkého hradu. Architekt není znám, neboť zámecký archiv byl ztracen v pozdním 18. století. Nedávné studie se domnívají, že zámek vystavěl Jakub Auguston, potomek italského architekta žijícího v Plzni. Celkovým pojetím a výzdobou se trpístský zámek vymyká ostatním Augustonovým dílům, která mají provinčnější charakter. Lze tedy Trpísty buď pokládat za jeho nejzralejší projekt nebo je autorem plánu někdo jiný.

Zámek je obdélná jednopatrová (dvoupodlažní) stavba, s páry oválných sálů nad sebou ve střední části. Tyto sály výrazně vystupují ze vstupního i zahradního průčelí zámku.

Klenbu přijímacího sálu v prvním patře pokrývá freska Oslava rodu Sinzendorfů od Václava Samuela Schmidta z Plané (1743), v postranních síních jsou ve štukových zrcadlech další nástropní malby téhož umělce. I fresku Výjev ze ságy o Argonautech na klenbě saly terreny provedl Schmidt v roce 1744.

Zámecká zahrada

Rozlehlá zámecká zahrada v anglickém stylu pozdního 19. století dnes obsahuje bohatou sbírku vzácných stromů, včetně samičího stromu ginkgo z 19. století.

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1251.


Oficiální web obec Trpísty:
trpisty.stribrsky-region.cz

PSČ Trpísty: 349 01