Stříbro

město 7769 obyvatel k 1.1.2014 47,8 km2
znak Stříbro
Stříbro

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Stříbře.
  • kostel Všech svatých
  • kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • kostel sv. Petra
  • renesanční radnice
  • renesanční mostní věž
  • minoritský klášter
  • husitská bašta
  • morový mariánský sloup Lazara Widmanna

Historie

Kronikář Václav Hájek z Libočan (+1553) ve své Kronice české uvádí, že město Stříbro založil roku 1131 český kníže Soběslav I. Jedná se o zprávu nepodloženou, i když ve sgrafitu na průčelí radnice je tato událost zobrazena. Stříbro je poprvé připomínáno jako hornická osada roku 1183. Město založil roku 1240 Václav I. v místě starší osady na strmé skále nad řekou Mží. Těžba stříbra vedla k rychlému rozvoji sídla a brzkému povýšení na město, ke kterému došlo již v roce 1263. Roku 1253 je ve městě založen minoritský klášter pány ze Švamberka. Roku 1421 se Jan Žižka pokoušel bez úspěchu město dobýt. Město bylo dobyto roku 1426 Přibíkem z Klenové. Po roce 1520 došlo k rozkvětu řemesel a města. Roku 1555 byl přes řeku Mži postaven kamenný most. Roku 1565 byla dokončena přestavba kostela Všech svatých v pozdně gotickém slohu. Roku 1710 vypukl ve městě mor, který připomíná morový sloup na náměstí z roku 1740.


Oficiální web město Stříbro:
www.mustribro.cz

PSČ Stříbro: 349 01