znak Lestkov
Lestkov

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Prokopa - nákladně rekonstruován (nové krovy, střecha nad lodí, presbytářem i na věži kostela)
  • Socha svatého Antonína Paduánského
  • Socha svatého Dominika na návsi (zrenovovaný)
  • Smírčí kříž u silnice na Domaslav
  • Radnice (zbořena před revolucí)
  • původně též kostel svatého Jana Křtitele (zřícen po roce 1969, v roce 1980 vyjmut ze seznamu památek NPÚ)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257.

V roce 1456 je v Lestkově zmiňována tvrz a již v té době měl Lestkov s největší pravděpodobností charakter městečka. O necelé dvě desítky let poté - roku 1473, přisoudil obyvatelům Lestkova Bohuslav ze Švamberka právo volného nakládání s majetkem a svobodu stěhování.

Již v roce 1595 měl Lestkov městskou pečeť se znakem odkazujícím na švamberský rod. Od roku 1659 byl součástí Bezdružického panství. Od počátku 18. století zde existovala židovská čtvrť. Po roce 1877 stále zmiňován jako město. Elektrifikace města Lestkov proběhla v roce 1927.

Lestkov poznamenal odliv německého obyvatelstva. Ve městě žilo v roce 1930 celkem 873 obyvatel ve 176 domech. Do roku 2001 ubyl počet domů o 101, i přestože v Lestkově byly postaveny nové domy - bytovky, rodinné domy pak především v posledním desetiletí v západní části náměstí. V roce 2011 žilo v Lestkově 247 obyvatel. V celé obci, včetně místních částí žilo k 1.1.2014 celkem 417 obyvatel.

Radnice byla zbořena ještě před revolucí, budova základní školy přeměněna na byty - nově zrekonstruované.


Oficiální web obec Lestkov:
www.obeclestkov.cz

PSČ Lestkov: 349 53 až 349 54