znak Lesná
Lesná

Pamětihodnosti

  • Zámek Lesná
  • Kostel v obci. První zmínka je z roku 1349, v roce 1774 byl opraven rodem Schirdingů a následně využíván jako rodinná hrobka.

Původně římskokatolický kostel byl v roce 2004 darován pravoslavné církvi. Dnes pravoslavný kostel svatého Mikuláše,

  • Socha svatého Jana Nepomuckého

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy je zmíněna existence farního kostela. Obec byla založena na vedlejší obchodní stezce, která vedla z z Čech na falcký Waldheim (tzv. Schönwaldská stezka) a je jednou z nejstarších obcí v této části Českého lesa. Prvním známým majitelem obce byl Arkleb z obce Tisová. Od 2. poloviny 16. století až do roku 1945 vlastnil Lesnou rytířský rod Schirndingerů. Až do začátku 17. století bylo území mezi Lesnou a státní hranicí porostlé hlubokými lesy. V roce 1607 sklář Pavel Schürer koupil od císaře Rudolfa II. část hraničního hvozdu a vytvořil zde panství Waldheim.

V té době začíná plošné odlesňování území a postupné osidlování převážně německy mluvícím obyvatelstvem. V roce 1938 žilo ve vsi 583 Němců a pouhých 27 Čechů.

Po druhé světové válce došlo k téměř úplné obměně obyvatelstva. Namísto odsunutých Němců bylo zdejší území osídleno rumunskými Rusíny. To je patrno převážně v kulturní sféře, nebo v dodržování různých tradic, dodnes.

Osobnosti

  • František Karel Kolár, český herec, režisér a výtvarník, narozen v části obce Zahájí (tehdy nazývané Waldheim) r. 1829

Oficiální web obec Lesná:
www.obeclesna.cz

PSČ Lesná: 347 01