Rokycany

město 14002 obyvatel k 1.1.2014 30,98 km2
znak Rokycany
Rokycany

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Rokycanech.
  • Zbytky středověkých hradeb na severní a západní straně starého města.
  • Kostel P. Marie Sněžné ze 14. století, přestavěn roku 1784 Ignácem Palliardim, věž s ochozem postavena 1823 F. Hegerem. Trojlodní basilikální stavba s gotickým presbytářem a křížovou klenbou v hlavní lodi a s plackami v bočních lodích. Západní průčelí s mohutnou věží v ose a s původním gotickým portálem. Cenné barokní vnitřní zařízení ze zrušeného kostela sv. Michala na Starém Městě v Praze.
  • Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice blízko nádraží z roku 1609, upraven v 18. století. Zvenčí zajímavé litinové náhrobní desky z 18. a 19. století. Bývalý hřbitov upraven jako park.
  • Radnice na Náměstí T. G. Masaryka, dvoupatrová rokoková budova s rizalitem a věží s hodinami, vystavěná v letech 1784-1810 za účasti I. A. Palliardiho. V zasedací síni je obraz M. J, Husa v Kostnici od A. Muchy.
  • Měšťanské domy ze 17.-19. století na Masarykově nám. i jinde.
  • Morový sloup na náměstí se sochami P. Marie a 9 světců z roku 1770 (V. Bauer).

Oficiální web město Rokycany:
www.rokycany.cz

PSČ Rokycany: 337 01